اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

نوین پوش جی

مدیر:ابراهيم رضايي تلفن:031-35724429-32
اطلاعات بیشتر
نگاه نگین (پولیکای نگین)

نگاه نگین (پولیکای نگین)

مدیر:محمود زینلی تلفن:031-35598655
اطلاعات بیشتر

نگین ستاره گلپایگان

مدیر:محمد جواد طالاری تلفن:031-57248242-5
اطلاعات بیشتر

نگین لوله شاهرود

مدیر:محمدعلی لطفی تلفن:023-32511468
اطلاعات بیشتر
نیروگستران سهاتوس

نیروگستران سهاتوس

مدیر:حسین غزنوی تلفن: ۳۸۴۸۰۵۹۹- ۵۱
اطلاعات بیشتر
نیک پلیمر کردستان

نیک پلیمر کردستان

مدیر:منصور قدیمی تلفن:08736323481
اطلاعات بیشتر

نیکان موتور بهار

مدیر:رحیم عبدالحمید پوربناب تلفن:023-34583527
اطلاعات بیشتر

همت لوله یزد ( وینکا پولیکا)

مدیر:محمد همتی تلفن:03537275710
اطلاعات بیشتر
همپار

همپار

مدیر:مجتبی اشتری تلفن:91003000
اطلاعات بیشتر
وینو پلاستیک

وینو پلاستیک

مدیر:مجید غیاثی تلفن:026-34704515
اطلاعات بیشتر