اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
صنایع پلاستیک سمنان پویش

صنایع پلاستیک سمنان پویش

مدیر:حسن مداح تلفن:2-1-33652560- 023
اطلاعات بیشتر

صنایع پلیمر سمند

مدیر:احد امیر پور تلفن:021-56220208
اطلاعات بیشتر
صنعت پلاست آبیار

صنعت پلاست آبیار

مدیر:مهدی عبدیان تلفن:٣٣٢٤٠٠٠٠-٠٢٨(١٠ خط)
اطلاعات بیشتر
قومس پلیمر سمنان

قومس پلیمر سمنان

مدیر:محمد مهدی زحمتکش تلفن:023-33652994
اطلاعات بیشتر

كاسپين پليمر آبراهان

مدیر:احمد كماني تلفن:88014915
اطلاعات بیشتر

لاوین پلاست

مدیر:ایرج وطن دوست تلفن:083-34733539
اطلاعات بیشتر
لوله سازان رزاقی

لوله سازان رزاقی

مدیر:رضوان رزاقی رسول رزاقی تلفن:55572819
اطلاعات بیشتر

لوله سازان ستاره سمنان

مدیر:ملک اعلایی تلفن:023-33607622
اطلاعات بیشتر

لوله سپیدان بسپار

مدیر:وحید کلایی محمدامین کلایی تلفن:071-3630753640
اطلاعات بیشتر

لوله نسوز سمنان (تعاونی 12)

مدیر:همتی تلفن:023-33653731
اطلاعات بیشتر