اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

صنایع پلیمر سمند

مدیر:احد امیر پور تلفن:021-56906121
اطلاعات بیشتر

لاوین پلاست

مدیر:ایرج وطن دوست تلفن:083-34733539
اطلاعات بیشتر
لوله سازان رزاقی

لوله سازان رزاقی

مدیر:رضوان رزاقی تلفن:021-55572819
اطلاعات بیشتر

لوله سپیدان بسپار

مدیر:وحید کلایی تلفن:071-36307536-40
اطلاعات بیشتر

لوله نسوز سمنان (تعاونی 12)

مدیر:غلامرضا همتی تلفن:023-33653731-2
اطلاعات بیشتر
لوله گستر گلپایگان

لوله گستر گلپایگان

مدیر:رضا سخایی فرد تلفن:031-57248150-2
اطلاعات بیشتر
لوله گسترخادمی

لوله گسترخادمی

مدیر:محمدرضا خادمی تلفن:021-56456519-20
اطلاعات بیشتر

لومیر سوهانی(روشنا آدریان آریا)

مدیر:احمد سوهانی تلفن:021-22260035
اطلاعات بیشتر

ماهان پلاست تبریز

مدیر:غلامرضا علی پناهی تلفن:041-32459054-58
اطلاعات بیشتر
مدل پلاستيك

مدل پلاستيك

مدیر:محمدعلی حيدری تلفن:031-45838116-118
اطلاعات بیشتر