اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

ایران استابلایزر

مدیر:منوچهر آزادمنش تلفن:۰۲۸-۳۵۲۷۰۱۰۷-۱۱۰
اطلاعات بیشتر

ایفا پارس پلیمر

مدیر:ایمان نخعی تلفن:021-56863665
اطلاعات بیشتر

ایمن اتصال آذر

مدیر:حمید حاجبی تلفن:041-34329245-6
اطلاعات بیشتر
اینگل اتصالات

اینگل اتصالات

مدیر:احمد دردشتی تلفن:031-45838024-27
اطلاعات بیشتر

تابان پولیکا

مدیر:حسین عباسی تلفن:031-46412503
اطلاعات بیشتر
تک ستاره گلپایگان

تک ستاره گلپایگان

مدیر:مصطفی طالاری تلفن:031-57248242-5
اطلاعات بیشتر
داراکار

داراکار

مدیر:بیژن سحرناز تلفن:031-32333691
اطلاعات بیشتر

سنا قومس

مدیر:رضا مصطفایی تلفن:023-33653429
اطلاعات بیشتر

سپند پلیمرسمنان

مدیر:بهزاد همتی تلفن:023-33653064
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان کومش سمنان

مدیر:محمدحسین برادران تلفن:023-33653142
اطلاعات بیشتر