اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
لوله گستر گلپایگان

لوله گستر گلپایگان

مدیر:رضا سخایی فرد تلفن:031-57248150-2
اطلاعات بیشتر
لوله گسترخادمی

لوله گسترخادمی

مدیر:محمد رضا خادمی تلفن:56456520
اطلاعات بیشتر
مدل پلاستيك

مدل پلاستيك

مدیر:محمدعلی حيدری تلفن:031-45838116-118
اطلاعات بیشتر

مهراس كوير

مدیر:محمودرضا يوسفي تلفن:0561-2255026-7
اطلاعات بیشتر

مهرگان سنگسر

مدیر:سید حسین شاهورانی تلفن:023-33643617
اطلاعات بیشتر

موج آب شیراز

مدیر:وحید کلایی تلفن:071-36307536-9
اطلاعات بیشتر
ناردین پلیمر              اسپادانا

ناردین پلیمر اسپادانا

مدیر:محمد ترابی تلفن:031-46412710-20
اطلاعات بیشتر

نوژن پلیمر آفتاب

مدیر:رخساره زین العابدینی تلفن:086-46373285
اطلاعات بیشتر

نوین پلاست البرز آذرنگ

مدیر:فتح الله طهمورثی تلفن:021655846562
اطلاعات بیشتر
نوین پلاستیک

نوین پلاستیک

مدیر:کرباسی زاده تلفن:031-35492111-14
اطلاعات بیشتر