اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
مدل پلاستيك

مدل پلاستيك

مدیر:محمدعلی حيدری تلفن:031-45838116-118
اطلاعات بیشتر

مهراس كوير

مدیر:محمودرضا يوسفي تلفن:056-32255026-7
اطلاعات بیشتر

مهرگان سنگسر

مدیر:سید حسین شاهورانی تلفن:023-33643617
اطلاعات بیشتر
ناردین پلیمر اسپادانا

ناردین پلیمر اسپادانا

مدیر:محمد ترابی تلفن:031-46412710-20
اطلاعات بیشتر

نوژن پلیمر آفتاب تیمره

مدیر:رخساره زین العابدینی تلفن:086-46373285
اطلاعات بیشتر
نوین پلاستیک

نوین پلاستیک

مدیر:مصطفی کرباسی زاده تلفن:031-35492111-14
اطلاعات بیشتر

نوین پوش جی

مدیر:ابراهيم رضايي تلفن:031-35724429-32
اطلاعات بیشتر
نگاه نگین (پولیکای نگین)

نگاه نگین (پولیکای نگین)

مدیر:محمود زینلی تلفن:031-33540401-4
اطلاعات بیشتر

نگین بسپار شرق

مدیر:مجتبی محمد پور تلفن:051-32404447-8
اطلاعات بیشتر

نگین ستاره گلپایگان

مدیر:محمد جواد طالاری تلفن:031-57248242-5
اطلاعات بیشتر