اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

شیراز جم گستر

مدیر:ابوالقاسم اوجی تلفن:071-36294791
اطلاعات بیشتر
شیراز پلاستیک

شیراز پلاستیک

مدیر:حسن طیران تلفن:071-37335078-80
اطلاعات بیشتر
شیلنگ و لوله خوزستان

شیلنگ و لوله خوزستان

مدیر:عباس مددی تلفن:061-32278965-67
اطلاعات بیشتر
صبا لوله زنجان

صبا لوله زنجان

مدیر:جلال شیرچی تلفن:024-32221747-9
اطلاعات بیشتر

صبا پلیمر اسپادانا(پی وی سی صبا)

مدیر:علی جنترانی تلفن:031-35720000
اطلاعات بیشتر

صدراپلاست

مدیر:حمید جلالی ورنامخواستی تلفن:031-32669881
اطلاعات بیشتر

صنایع شیمیایی یاس سمنان

مدیر:رحمت اله همتی تلفن:023-33653064
اطلاعات بیشتر

صنایع ورق ایران

مدیر:بیژن امینی تلفن:021-88845470
اطلاعات بیشتر

صنایع پلاستیک آبساران فارس

مدیر:احمد علی مصلح شیرازی تلفن:071-38215570-4
اطلاعات بیشتر
صنایع پلاستیک سمنان پویش

صنایع پلاستیک سمنان پویش

مدیر:حسن مداح تلفن:023-33652560-2
اطلاعات بیشتر