اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

کیمیاران

مدیر:محمد تقی غیاثی تلفن:026-32777015-16
اطلاعات بیشتر

گل پلیمر رشیدی

مدیر:رشیدی تلفن:65226406
اطلاعات بیشتر
گلسار پلیمر پاد

گلسار پلیمر پاد

مدیر:غلامرضا روح الهی تلفن:031-57248108
اطلاعات بیشتر

یاس سمنان

مدیر:رحمت اله همتی تلفن:023-33653064
اطلاعات بیشتر
یزد اتصال

یزد اتصال

مدیر:عباس ابهجی تلفن:035-37272381-4
اطلاعات بیشتر

یزد پلیمر

مدیر:محمد حسین چشم براه تلفن:035-37272362-5
اطلاعات بیشتر
یزد پولیکا

یزد پولیکا

مدیر:عباسعلی متوسلیان تلفن:035-37272993
اطلاعات بیشتر

یکتا پلیکا سمنان

مدیر:مهدی حاجی سلطانی تلفن:33652618-023
اطلاعات بیشتر