ارسال پاسخ

۱۹ خرداد ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1625

pvc-asso.ir

تصویب لوله های سطحی و زیر زمینی برای صرفه جویی در آب در شمال چین – اثرات و عوامل موثر بر آن* (بخش اول)

لوله های PVC می تواند به طور مناسب در سیستم های لوله کشی مدفون در خاک مورد استفاده قرار گیرد چون این لوله ها نسبتا ارزان قیمت، مناسب برای دفن کردن در خاک و مجاز برای پمپاژ آب به ارتفاع بالاتر هستند.

سرویس ترجمه انجمن لوله و اتصالات پی وی سی: هدف تکنیک های صرفه جویی آب در آبیاری، کاهش کل مقدار آب بوسیله بهینه سازی سیستم های آبیاری کشاورزی است. تجزیه و تحلیل های موجود در این مقاله براساس اطلاعات ورودی به مدت 4 هفته تحقیقات میدانی از بیست دسامبر 2007 تا بیست ژانویه 2008 برای رسیدگی به مدیریت آب کشاورزی و روشهای آبیاری طراحی شده است.

 

چکیده

آبیاری نقش مهمی در کشاورزی دارد، و سیستم های آبیاری کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در جهان هستند. مطالعات متعدد بر روی مدیریت آبیاری برنج در آسیا نشان می دهد که بیشتر هدر رفت آب بواسطه ناکارآمدی توزیع و تخصیص آب در سیستم های آبیاری است.

 

هدف تکنیک های صرفه جویی آب در آبیاری، کاهش کل مقدار آب بوسیله بهینه سازی سیستم های آبیاری کشاورزی است. تجزیه و تحلیل های موجود در این مقاله براساس اطلاعات ورودی به مدت 4 هفته تحقیقات میدانی از بیست دسامبر 2007 تا بیست ژانویه 2008 برای رسیدگی به مدیریت آب کشاورزی و روشهای آبیاری طراحی شده است.

 

نتایج نشان داد که لوله های آبیاری پلاستیکی سطحی، جایگزین کانال های مزرعه هستند که در این صورت سیستم های آبیاری سطحی برای کاهش تبخیر، کارآمد و نشت ناپذیر بوده و می تواند آب، خاک و انرژی را ذخیره کند. بنابراین یک پتانسیل بزرگ برای گسترش این تکنولوژی وجود دارد. لوله های PVC می تواند به طور مناسب در سیستم های لوله کشی مدفون در خاک مورد استفاده قرار گیرد چون این لوله ها نسبتا ارزان قیمت، مناسب برای دفن کردن در خاک و مجاز برای پمپاژ آب به ارتفاع بالاتر هستند.این تکنیک ها می تواند تا 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی کند بعلاوه در مقایسه با سیستم های کانالی بدون لوله کشی مقدار کمی از مساحت زمین را اشغال می کند، تکنولوژی خط لوله درسطح خاک و مدفون در خاک در سالهای اخیر مورد تایید قرار گرفته است.

 

 در سالهای اولیه جمهوری خلق چین میزان پذیرش دو تکنولوژی صرفه جویی در مصرف آب در ابتدا کم بود بین سالهای 1995 تا 2004 سطح پذیرش لوله گذاری سطحی در بین روستاییان بیشتر از دو برابر شد از 23درصد به 80درصد رسید.

 

1.معرفی

سیستم های آبیاری کشاورزی بزرگترین مصرف کنندگان آب در سطح جهان هستند، چیزی حدود 72درصد مصرف آب در جهان که این مقدار در کشورهای در حال توسعه به 87درصد می رسد را به خود اختصاص داده است. با تقاضای روبه رشد برای مصارف غیر کشاورزی (خانگی، صنعتی و محیط زیستی) پیش بینی می شود تا سال 2020نسبت آب موجود برای بخش کشاورزی به 62درصد در کل جهان و 73درصد برای کشورهای در حال توسعه کاهش یابد. یک مطالعه توسط IWMI نشان داد که بسیاری از کشورها در حال ورود به دوره کم آبی هستند. و تعداد کشورها و مناطق کم آب در حال افزایش هستند این مناطق تنها شامل غرب آسیا و شمال آفریقا نمی شوند بلکه تعدادی از مناطق حاصلخیز جهان مانند پنجاب هندوستان و شمال دشت چین را نیز در بر می گیرد. حدود 60درصد از مزارع آبیاری جهان در آسیا و تقریبا 50 درصد از این مناطق آبیاری برای تولید برنج استفاده می شود.

 

مطالعات متعدد درمورد مدیریت آبیاری برنج در سراسر آسیا نشان می دهد حجم بیشتری از آب به دلیل تخصیص و توزیع ناکارآمد در سیستم های آبیاری و روشهایی که کشاورزان در مزارع به کار می گیرند از دست میرود، البته بهره وری در سطح حوضه آبیاری اندکی بالاتر است. هدف از تکنیک های  صرفه جویی آب در آبیاری، کاهش کل میزان آب مصرف شده دریک فصل است که بوسیله بهینه کردن تعداد، شدت و مدت زمان برنامه های آبیاری کشاورزان انجام می شود به گونه ای که کاهش در کل آب آبیاری، حاصلخیزی محصول را به خطر نمی اندازد.

 

دشت شمال چین منطقه ای به مساحت 10000*5/28 کیلومتر مربع را پوشش می دهد.

 

تامین آب تحلیل رفته پیامدهای مهمی برای بخش کشاورزی شمال چین دارد. جلگه شمال چین به تنهایی یک چهارم حبوبات چین و بیشتر از نصف سبزیجات و میوه ها را تولید می کند.( اداره ملی آمار چین، 2004) وضعیت آبیاری تاثیر مثبت بر روی بازده و درآمد محصول دارد.  از این رو، آینده منابع آبی، امنیت غذایی و درامد روستاییان را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

با توسعه اقتصادی اجتماعی، فعالیتهای انسانی برای بهره برداری از آبهای زیرزمینی روز به روز بیشتر می شود، در حالیکه مشکلات زیست محیطی مربوط به آبهای زیرزمینی به شدت توسعه اقتصادی اجتماعی حتی زندگی مردم محلی را تحت تاثیر قرار می دهد. مخصوصا در سالهای اخیر زندگی شهرنشینی موضوعات زیادی را هرچند اشتباه بوجود آورده است که درخواست تامین آب را سریعا افزایش می دهد. منابع آب، استخراج شده و بیشتر از حد ظرفیت استفاده شده اند و اکنون جلگه شمال چین به یکی از مناطقی که کمبود منابع آب دارد تبدیل شده است که نشان می دهد مقدار منابع آبی در سرانه یا واگذاری آن برای هر هکتار به مراتب کمتر از میانگین ملی است.

 

کمبود آب یکی از محدودیت های اصلی توسعه اقتصادی در آن مناطق است. با این حال برای شمال چین بسیار مهم است که آگاهی کشاورزان در صرفه جویی در آب ارتقا یابد که منجر به حفاظت و بهبود زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی اقتصادی و توسعه پایدار می شود.

 

دولت چین پیش از این، در تکنیک های صرفه جویی آب در آبیاری  برای بدست آوردن بهره وری بیشتر آب در سیستم های کشاورزی مبتنی بر محصول پیش قدم بوده است. این تکنیک ها عمدتا به منظور کاهش نفوذ و هدر رفت آب از  مزارع به طور گسترده در دشت شمال چین مورد استفاده قرار گرفته است.

 

این منطقه یکی از مناطق مهمی است که می توان روی سیستم های صرفه جویی در آب کشاورزی کار کرد. در این منطقه لوله های PVC نرم بطور گسترده برای انتقال آب در حوضه آبیاری استفاده می شود. با این حال قبل از هرگونه توسعه و پیاده سازی لوله گذاری آبیاری چند نکته علمی نیاز دارد که بهتر درک شود. بنابراین تلاش های ما درمورد این تحقیق را می توان به سه موضوع ویژه تقسیم کرد: 1- نشان دادن پیشرفت میزان پذیرش بیش از چند دهه گذشته 2- شناسایی ویژگی  از تکنولوژیهایی که بیشترمرسوم است و ویژگی های تکنولوژی از دیدگاه کشاورزان 3- بررسی عوامل تعیین کننده ارتقا یا موانع پذیرش و انتشار تکنولوژی 

 

2.داده ها

تحقیقات ما بر اساس اطلاعات وارده از چهار هفته کار میدانی است که از 20 دسامبر 2007 تا 20 ژانویه 2008 برای رسیدگی به اقدامات آبیاری و مدیریت آب کشاورزی  طراحی شده است. برای این بررسی با تعدادی از رهبران روستا، مدیران آب های زیرزمینی، مدیران آبیاری سطحی و خانواده های استان Hebei,Henan مصاحبه انجام شد. ما بصورت تصادفی پنج روستا در هر شهرستان را انتخاب کردیم و ده خانواده در هر روستا . در مجموع 4 شهرستان، 20 روستا و 201 خانواده . براساس مالکیت چاه های آب، خانواده ها می توانند فروشنده، خریدار، جمع آوری کننده و تامین کننده باشند که نشان داد اکثر کشاورزان نیازمند خریداری آب آبیاری از دیگران می باشند.

 

اعضای نظرسنجی از رهبر روستا،مدیر چاه و خانواده ها تشکیل شده است. بررسی بخش روستایی بر ویژگی های اقتصادی اجتماعی روستا، محصولات کشاورزی، منابع آب روستا، سرمایه گذاری های زیر بنایی آب و مقررات دولتی تمرکز دارد. اطلاعات دقیق درمورد مدیریت آب مزرعه مربوط به خانواده های موجود در تحقیق شامل شرایط خانوادگی، سال خرید یا فروش آب ، اطلاعات پایه ای از زمین های کشاورزی، ویژگی های طرح، تعداد و زمان آبیاری، ساختار محصول، تفاوت آبیاری بین بهار و پاییز، انتخاب حالت آبیاری، ورودی و خروجی در کشاورزی و همچنین مجموعی از عوامل مختلف می شود.

 

یک ستون از نظرسنجی خانوار منحصرا به تکنولوژی صرفه جویی در آب اختصاص یافت. با استفاده از اطلاعات این قسمت از نظرسنجی، مجموعه داده های ما شامل متغیرهایی است که وسعت پذیرش تکنولوژی صرفه جویی آب، دلایل  اعلام شده برای پذیرش، منابع مالی تکنولوژی ، اثرات براورده شده در استفاده از آب و منبع توسعه تکنولوژی را توصیف می کند. اطلاعات مربوط به تقریبا تمام متغیرهای بدست آمده از2 سال است.( 2004 و 2007)

 

در حوضه نظرسنجی ما، اکثر کشاورزان محصول برنج – گندم را به عمل می اوردند. میانگین اندازه زمین های کشاورزی موجود در حوضه نظرسنجی بین 2-25 هکتار که تقسیم به چند قطعه از 1 تا 13 شده بود.سرپرستان خانوار ویژگی اقتصادی اجتماعی متفاوتی از نظر سنی دارند( 27 تا 94 سال)، اندازه خانوار ( از 3-7 عضو) و سطح تحصیلات ( از 0-15 سال تحصیل) به طور متوسط زمین کشاورزی خانوارها درامدی سالیانه  ای حدود 7/6655 یان در 2007 داشتند که بیشتر از درآمد سال 2004 بود که معادل 8/5744 یان بود.

 

ادامه دارد...

 

* ترجمه: اسرین مرادیان شرکت نیک پلیمر

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی

اخبار مرتبط