آویسا لوله جی

آویسا لوله جی-حسین رجالی
  • مدیر: حسین رجالی
  • تلفن:031-32359266-8 031-32344280
  • وب سایت: www.avisalolejey.com
  • فاکس: 031-32359268
  • نشانی: اصفهان،خیابان شیخ بهایی، بعد از چهار راه آذر،کوچه 25، ساختمان آئینه، طبقه دوم، واحد 5 كدپستي:8135818357
  • ایمیل:

اخبار شرکت