اعضای انجمن
...45678910...

بخشی از نام شرکت یا مدیر
نیک پلیمر کردستان

نیک پلیمر کردستان

مدیر:منصور قدیمی تلفن:08736323481
اطلاعات بیشتر

نیکان موتور بهار

مدیر:رحیم عبدالحمید پوربناب تلفن:023-34583527
اطلاعات بیشتر

همارشتن

مدیر:سید محسن صفایی تلفن:88609000
اطلاعات بیشتر
همپار

همپار

مدیر:مجتبی اشتری تلفن:91003000
اطلاعات بیشتر

واحد تولیدی روح اله عظیم

مدیر:روح اله عظیم تلفن:035-32636065
اطلاعات بیشتر
وینو پلاستیک

وینو پلاستیک

مدیر:مجید غیاثی تلفن:026-34704515
اطلاعات بیشتر
پارس زنده رود پلاست

پارس زنده رود پلاست

مدیر:کمال پایمرد تلفن:031-35491905
اطلاعات بیشتر
پارس پولیکا

پارس پولیکا

مدیر:محمود سرلک تلفن:56545401-3
اطلاعات بیشتر

پرنگارپلاستیک

مدیر:مجید رجالی تلفن:32363533-031
اطلاعات بیشتر

پلاستیک فر

مدیر:جعفر خراسانی تلفن:0313-5724200-2
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی