اعضای انجمن

ایرسا پلاست نقش جهان

مدیر:حمید رضا کاظمی تلفن: 
اطلاعات بیشتر

ایمن اتصال آذر

مدیر:محمد علیپور تلفن:6و34329245-041
اطلاعات بیشتر

اینگل اتصالات

مدیر:علی دردشتی تلفن:031-45836080
اطلاعات بیشتر

بهین تولید پروین

مدیر:علیرضا ابراهیمی تلفن:031-35580890-2
اطلاعات بیشتر

بیدامین

مدیر:منصوری تلفن:031-34451476
اطلاعات بیشتر

تابان پولیکا

مدیر:حسین عباسی تلفن:031-35556060
اطلاعات بیشتر

ترموپلاست

مدیر:قمی زاده ربیع پور تلفن:88749147 88731133 041-34246868-69
اطلاعات بیشتر

تولیدی صنعتی نوین لوله بابل

مدیر:حسینیان تلفن:0111-3632020
اطلاعات بیشتر
تک ستاره گلپایگان

تک ستاره گلپایگان

مدیر:مصطفی طالاری تلفن:031-57248242-5
اطلاعات بیشتر

جاوید بسپار سپاهان

مدیر:حمیدجلالی تلفن:32662805-031
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی