اعضای انجمن

صنایع لوله البرزآمل

مدیر:محمد علی پور نیکبخت تلفن:011-43183192-3
اطلاعات بیشتر

صنایع لوله تهران

مدیر:عابد پور تلفن:013-33882562-4
اطلاعات بیشتر

صنایع ورق ایران

مدیر:بیژن امینی تلفن:88845470
اطلاعات بیشتر

صنایع پلاستیک سمنان پویش

مدیر:حسن مداح تلفن:2-1-33652560- 023
اطلاعات بیشتر

صنایع پلاستیک یزد

مدیر:کاظم نورایمانی تلفن:035-35252679
اطلاعات بیشتر

صنایع پلیمر سمند

مدیر:احد امیر پور تلفن:55035140
اطلاعات بیشتر

فرا پلیمر

مدیر:موسوی مهرداد  مداح علی تلفن:031-37761382
اطلاعات بیشتر

فناورپلاستیک سپاهان

مدیر:ابوالقاسم مرادی تلفن:0331-2451351-3 0331-2451351-2
اطلاعات بیشتر

قم پليكاي شكوهيه

مدیر:حسين كيميا تلفن:025-33343553-5
اطلاعات بیشتر

كاسپين پليمر آبراهان

مدیر:احمد كماني تلفن:88014915
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی