اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
ناردین پلیمر              اسپادانا

ناردین پلیمر اسپادانا

مدیر:محمد ترابی تلفن:031-46412710-20
اطلاعات بیشتر

ناروین لوله غرب

مدیر:شهرام حقی تلفن:083-34735001-5
اطلاعات بیشتر

نوا پلاست

مدیر:سعید نواب تلفن:22654400
اطلاعات بیشتر

نوژن پلیمر آفتاب

مدیر:رخساره زین العابدینی تلفن:086-46373285
اطلاعات بیشتر
نوین پلاستیک

نوین پلاستیک

مدیر:کرباسی زاده تلفن:031-35492111-14
اطلاعات بیشتر

نوین پوش جی

مدیر:ابراهيم رضايي تلفن:031-35724429-32
اطلاعات بیشتر
نگاه نگین (پولیکای نگین)

نگاه نگین (پولیکای نگین)

مدیر:محمود زینلی تلفن:03135604001
اطلاعات بیشتر

نگین ستاره گلپایگان

مدیر:محمد جواد طالاری تلفن:031-57248242-5
اطلاعات بیشتر

نگین لوله شاهرود

مدیر:محمدعلی لطفی تلفن:023-32511468
اطلاعات بیشتر
نیروگستران سهاتوس

نیروگستران سهاتوس

مدیر:حسین غزنوی تلفن: ۳۸۴۸۰۵۹۹- ۵۱
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی