اعضای انجمن

خسرو نيكو پلاست

مدیر:محمد فرجی خسروشاهی تلفن:041-32443725-6
اطلاعات بیشتر
داراکار

داراکار

مدیر:بیژن سحرناز تلفن:031-32333691
اطلاعات بیشتر

دانیال

مدیر:اسفندیار سعیدی تلفن:0335-5373626
اطلاعات بیشتر

دنیای لوله کرمانشاه

مدیر:مهدی پایروند تلفن:22227576 22839497
اطلاعات بیشتر
رهاپلاست نقش جهان

رهاپلاست نقش جهان

مدیر:مهدی منتظری تلفن:031-33387874
اطلاعات بیشتر

زرین پلیکا

مدیر:محمد حسین حسن زاده تلفن:035-37272178-9
اطلاعات بیشتر

ستاره قومس

مدیر:ضمیری تلفن:023-33653234
اطلاعات بیشتر

سنا قومس

مدیر:مصطفایی تلفن:023-33653428
اطلاعات بیشتر

سپند پلیمرسمنان

مدیر:بهزاد همتی تلفن:023-33653064
اطلاعات بیشتر

سپید پلاستیک یزد

مدیر:ابویی خانم مجاهد تلفن:035-37272020
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی