محصولات تولیدی شرکت داراکار

محصولات تولیدی شرکت داراکار

محصولات تولیدی شرکت داراکار

محصولات تولیدی شرکت داراکار

محصولات تولیدی شرکت داراکار

محصولات تولیدی شرکت داراکار

لوله های فاضلابی زیرزمینی بدون فشار بر اساس استاندراد ملی 1-9118 (EN 1401-1)

لوله های فاضلابی زیرزمینی بدون فشار بر اساس استاندراد ملی 1-9118 (EN 1401-1)

لوله های فاضلابی براساس 1-9119 (EN 1329)

لوله های فاضلابی براساس 1-9119 (EN 1329)

لوله های آبرسانی برحسب قطر خارجی و فشارکار بر اساس استاندارد ملی 2-13361 (EN 1452)

لوله های آبرسانی برحسب قطر خارجی و فشارکار بر اساس استاندارد ملی 2-13361 (EN 1452)

زانوی 90 درجه

زانوی 90 درجه

زانوی 45 درجه

زانوی 45 درجه

تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید بیژن سحرناز

مورد تایید انجمن لوله و اتصالات پی وی سی در ارزیابی انطباق محصولات ساختمانی

شرکت تولیدی داراکار در کیفیت سنجی محصولات ساختمانی لوله و اتصالات pvc، موفق به اخذ تاییدیه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی شد. این آزمون تا پایان شهریور 1399 اعتبار دارد.

اخبار شرکت