پلیمر پارس امین

  • مدیر: عبداللهی
  • تلفن:024-35750845
  • وب سایت:
  • فاکس: 024-35750900
  • نشانی: استان زنجان، شهر هیدج، شهرک صنعتی، خیابان صنعت هشتم، صنایع پلیمر پارس امین  کدپستی:4573139983
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی