پارس پولیکا

  • مدیر: محمود سرلک
  • تلفن:56545401-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 56540277
  • نشانی: جاده قدیم قم،بعد از 60 متری شور آباد مهدی آباد، عبداله آباد، پشت کارخانه طاووس رنگ ،  خیابان پارس پلیکا،ساختمان 110 1817145171 کدپستی
  • ایمیل:

سرلک: شرط رقابت در بازاراهای خارجی؛ داشتن نگاه طولی به جای نگاه عرضی

سرلک: شرط رقابت در بازاراهای خارجی؛ داشتن نگاه طولی به جای نگاه عرضی

ما همیشه به طور عرضی به کار تولید نگاه می کنیم؛ اما اگر به صورت طولی نگاه کنیم به طور اطمینان می‌توانیم رقابت کنیم. بنده در این خصوص حتی یک درصد هم شک ندارم.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی