پارس پولیکا

  • مدیر: محمود سرلک
  • تلفن:56545401-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 56540277
  • نشانی: جاده قدیم قم،بعد از 60 متری شور آباد مهدی آباد، عبداله آباد، پشت کارخانه طاووس رنگ ،  خیابان پارس پلیکا،ساختمان 110 1817145171 کدپستی
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی