آذر لوله

  • مدیر: محمدرضا حاجبی
  • تلفن:041-34209142-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 041-34204419
  • نشانی: تبریز، شهرک صنعتی رجائی جنوبی ، انتهای خیابان 30 متری دوم شمالی
  • ایمیل:

نام های تجاری مشابه؛ مشکلی برای تولیدکنندگان / سایه انتخابات ریاست جمهوری بر نمایشگاه تبریز

نام های تجاری مشابه؛ مشکلی برای تولیدکنندگان / سایه انتخابات ریاست جمهوری بر نمایشگاه تبریز

ثبت برخی از نام های تجاری مشابه با پسوند و پیشوندهای مترادف، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. بسیاری از این نام های مشابه، محصولات بی کیفیت تولید می کنند.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی