پلیمر توس

پلیمر توس-سیدمحمد سلامتی
  • مدیر: سیدمحمد سلامتی
  • تلفن:051-37271606-8
  • وب سایت: www.polymertoos.ir
  • فاکس:
  • نشانی: دفتر مرکزی : مشهد, تقاطع بلوار مجد و قرنی، برج اطمینان واحد 802 و 804 تلفن کارخانه : 05135410037 تلفن دفتر : 05137271606
  • ایمیل: info@polymertoos.ir

اخبار شرکت