پلی سینا

  • مدیر: مسعود متینی
  • تلفن:081-32665669
  • وب سایت:
  • فاکس: 081-38265297
  • نشانی: همدان ، خیابان 17 شهریور ، مقابل راهنمائی و رانندگی شرکت پلی سینا
  • ایمیل:

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی