پلی رام برتر

  • مدیر: محمد سعید صادق تهرانی
  • تلفن:021-5563238122
  • وب سایت:
  • فاکس: 55604173
  • نشانی: تهران،دفتر مرکزی:تهران، خیابان خیام جنوبی کارخانه:شهرک صنعتی شمس آباد، بوستان بازارچه، گلبن 17، پلاک 14 كدپستي:11696619411
  • ایمیل:

اخبار شرکت