ايمن لوله

  • مدیر: داوود فارسی
  • تلفن:071-34254557-8
  • وب سایت:
  • فاکس: 071-38306369
  • نشانی: شیراز، عادل آباد،پشت پایانه اتوبوسرانی، جنب بانک ملت، انبار لوله و کدپستی:33993-71676
  • ایمیل:

نمایشگاه آبیاری 4/ادعای کاهش بهره های بانکی تا 11 درصد؛ پرداخت بهره 25 درصدی!

نمایشگاه آبیاری 4/ادعای کاهش بهره های بانکی تا 11 درصد؛ پرداخت بهره 25 درصدی!

با وجود وعده های بانک ها و سایر نهادها در خصوص کاهش بهره ها، اما متاسفانه بهره ها کاهش نیافته است. هر چند اظهار می شود که بهره بانکی 11 درصد است؛ اما بانک ها پشت پرده همان 25 درصد بهره را پرداخت می کنند. 

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی