گلسار پلیمر پاد

  • مدیر: غلامرضا روح الهی
  • تلفن:031-57248108 و 57248
  • وب سایت: http://gpg.co.ir/
  • فاکس: 031-57248078 داخلی 6
  • نشانی: گلپایگان-شهرک سنعتی-فاز 1- بلوار صنعت-انتهای خیابان هدف
  • ایمیل: info@gpg.co.ir

اخبار شرکت