لوله گسترخادمی

لوله گسترخادمی-محمد رضا خادمی
  • مدیر: محمد رضا خادمی
  • تلفن:56456520
  • وب سایت: www.syp.ir
  • فاکس: 56457880
  • نشانی: شهرستان بهارستان، شهرک صنعتی قلعه میر،خیابان قرمز، کوچه ششم سمت چپ
  • ایمیل:

اخبار شرکت