کیمیاران

  • مدیر: محمد تقی غیاثی
  • تلفن:026-32777015-16
  • وب سایت: www.chimiaran.com
  • فاکس: 026-32746256
  • نشانی: کرج، سه راه رجایی شهر، بلوار یادگارامام، خیابان بلال پنجم، پلاک 17 کدپستی:3133735549
  • ایمیل:

شرکت کیمیاآران به عنوان شرکت برتر صادراتی دانش بنیان انتخاب شد

شرکت کیمیاآران به عنوان شرکت برتر صادراتی دانش بنیان انتخاب شد

شرکت کیمیاآران به عنوان یکی از 10 شرکت دانش بنیان صادراتی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شد.

سیاست مونتاژ تا ساخت برای سرمایه گذار خارجی، راهکاری برای بهبود امنیت سیاسی و اقتصادی ایران

سیاست مونتاژ تا ساخت برای سرمایه گذار خارجی، راهکاری برای بهبود امنیت سیاسی و اقتصادی ایران

هر چقدر شرکت های چند ملیتی به صورت کنترل شده وارد اقتصاد ما بشوند و طبق روش های سیاستی مونتاژ تا ساخت عمل کنیم می توانیم امنیت سیاسی و اقتصادی کشورمان را بهبود ببخشیم.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی