درباره انجمن

لینک صفحه: http://pvcas.ir/p15

صنعت توليد لوله و اتصالات PVC با قدمتي بيش از 50 سال در ايران، افتخار توليد و عرضه اولين لوله هاي پليمري ايران را در كارنامه خود دارد. عليرغم اينكه اولين لوله هاي PVC توليد شده در ايران براي بخش آبرساني بوده است اما شرايط خاص حاكم بر جامعه در سالهاي پس از جنگ و عدم وجود يك تشكل صنفي منسجم سبب شد تا رفته رفته ساير لوله هاي پليمري جوان تر بازار اين لوله در بخش آبرساني را به خود اختصاص دهند و در اين جدال، لوله های PVC علاوه بر واگذاري قسمت عمده اي از سهم بازار، بخش وسيعي از هويت ذاتي خود را نيز از دست مي داد.

 

نياز به وجود يك تشكل صنفي براي حراست و پشتيباني از صنعت و دفاع از حقوق مصرف كنندگان اين صنعت وكسب دوباره جايگاه شايسته اين لوله در بازار به شدت ضروري مي نمود. لذا انجمن توليد كنندگان لوله و اتصالات PVC  در سال 1374 توسط جمعي از بزرگان صنعت لوله و اتصالات PVC در ايران و در رأس آن ها حاج آقا علي صالحي علاء تأسيس شد.

 

اكنون دوره نهم هيئت مديره در حال انجام فعاليت هاي خود پيرامون اهداف و برنامه هاي انجمن و حركت در مسير دستيابي به جايگاه شايسته صنعت مي باشد.

 

اهداف و برنامه های انجمن

 

1- اتحاد و يكپارچگي كليه توليد كنندگان لوله و اتصالاتpvc در ايران تحت لواي انجمن

2- پيشبرد اهداف مشترك صنعت كه همانا رضايت كامل مشتريان و ارائه محصول متناسب با نيازمندي هاي مصرف كنندگان است

3- همكاري و هماهنگي با ساير انجمن هاي لوله هاي پليمري در ايران و در صورت امكان تشكيل يك اتحاديه مشترك لوله هاي پليمري ايران

4- ارتباط و همكاري با ساير انجمن هاي لوله هاي پلاستيكي جهان و تبادل دانش و اطلاعات در جهت ارتقاي فعاليت هاي صنفي انجمن

5- ارتباط با كليه سازمان هاي دولتي سياستگذار در ارتباط با اين صنعت

6- ارتباط با دانشگاه ها به منظور آگاهي از رشد علمي صنعت و بهره گيري از توان علمي دانشگاه ها در زمينه هاي مختلف

7- پشتيباني از اعضا و توليد كنندگان صنف، تلاش در جهت رفع مشكلات آن ها و حمايت از صنعت

8- ارتقاي كيفيت و تدوين استانداردهاي مربوط به لوله و اتصالات pvc

9- آموزش نحوه توليد محصول با كيفيت بالا، اجرايي كردن استاندارد ها و ارائه محصول متناسب با نياز مصرف كنندگان

10- برگزاري سمينار هاي تخصصي در جهت ارتقاي دانش توليد

11- برگزاري سمينار هاي مديريتي به منظور ارتقاي سطح مديريت صنعت توليد لوله و اتصالات pvc

12- برگزاري سمينار هاي ملي به منظور آگاهي رساندن به مصرف كنندگان اين دسته از محصولات در انتخاب محصول صحيح و تلاش در جهت حفظ منابع ملي ايران

13- چاپ نشريه علمي، خبري و تخصصي انجمن و انتشار اخبار مربوط به صنعت در داخل و خارج كشور و ايجاد يك پل ارتباطي مشترك بين انجمن، اعضاي صنف و مصرف كنندگان

14-شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي و معرفي توانمندي هاي صنعت توليد لوله و اتصالات  U-PVC

 

برخی دستاوردهای انجمن

 

1. تدوين استانداردهاي ملي لوله و اتصالات PVC

13361 ،2،3،4،5، 12143 ، 12142، 11105 ، 9119 ، 9118 ،

 

2. برگزاري سمينار هاي تخصصي داخلی 

سمينار داخلي تخصصي با عنوان" اندازه گيري دماي ژل شدن  PVC سخت با روش DSC  و تاثير آن دما بر طول عمر لوله و تكنولوژي هاي نوين در ماشين الات اكستروژن لوله هاي PVC  سخت " برگزار شده در تهران، دفتر انجمن

سمينار داخلي مديريتي با عنوان" تعالي و تقويت صاحبان صنايع" برگزار شده در تهران، دفتر انجمن

سمينار داخلي تخصصي با عنوان " روند توليدPVC  در جهان، تغييرات در توليد مواد و لوله هاي پلاستيكي در جهان، مزيت هاي رقابتي سيستم هاي لوله كشي PVC  برگزار شده در تهران، دفتر انجمن ( ارديبهشت ماه 1388

 

3. برگزاري دوره مقدماتي روش هاي اجراي استانداردهاي لوله و اتصالات PVC دوره، تهران و اصفهان

 

4. آناليز نقايص توليد و روش هاي رفع آنها

(مرداد ماه 1388 تهران، سالن آمفي تئاتر اداره استاندارد و آذرماه 1388اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان)

 

5. دوره تكميلي فرآيند توليد لوله و اتصالاتPVC

رويكرد شناخت ماشين آلات توليد و مطالعه تكنولوژي هاي جديد در فرآيند توليد – (تير ماه 1389 تهران، سالن آمفي تئاتر اداره استاندارد(

 

6. سمينار سراسري لوله و اتصالات U-PVC

كيفيت محيط زيست- تهران مهر ماه 1380

 

7. ارائه سخنراني در كنفرانس بين المللي لوله هاي پلاستيكي خاور ميانه 2 بار، دبي

8. تشكيل شركت تعاوني فرا استاني تأمين نياز اعضاي انجمن صنفي توليد كننگان لوله و اتصالات PVC

9.  لغو مجوز صادرات لوله هاي PVC با نام بازيافتي

10. برگزاري نخستين سمينار  ساختمان ماندگار با نگاه به لوله و اتصالاتU-PVC