هیئت مدیره دوره هشتم

عباسعلی متوسلیان

عباسعلی متوسلیان

سمت:رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

محمد تقی غیاثی

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
محمدحسن خرازی

محمدحسن خرازی

سمت:خزانه دار
اطلاعات بیشتر
بیژن سحرناز

بیژن سحرناز

سمت:عضو اصلی هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
داوود فارسی

داوود فارسی

سمت:عضو اصلی
اطلاعات بیشتر
منصور قدیمی

منصور قدیمی

سمت:عضو علی البدل
اطلاعات بیشتر

محمد علیپور

سمت:بازرس اصلی
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی