شیراز پلاستیک

شیراز پلاستیک-عباسعلی کرمی
  • مدیر: عباسعلی کرمی
  • تلفن:071-37335078-80
  • وب سایت: www.shirazplastic.ir
  • فاکس: 071-32227551
  • نشانی: شیراز، کیلومتر 2 بلوار نصر، بعد از چهارراه فضیلت،شرکت شیراز پلاستیک کد پستی:  85795-71485
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی