ترموپلاست

  • مدیر: قمی زاده ربیع پور
  • تلفن:88749147 88731133 041-34246868-69
  • وب سایت:
  • فاکس: 88739958 041-34249242
  • نشانی: تهران، خيابان استاد مطهري، كوي نور،  خيابان 7، پلاك 6، طبقه دوم شرکت ترموپلاست
  • ایمیل:

اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید*

اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید*

به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی پلی وینیل کلراید ، مخلوط این ماده با برخی از افزودنی ها مورد مطالعه قرار گرفت و دو ترکیب درصد PVC سخت و نرم با استفاده از رزین PVC با k  value 60 تا70 به این منظور آماده شد.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی