پلی اتیلن کرمان

  • مدیر: مهدی ضیاء ابراهیمی
  • تلفن:88343425-26 034-32750197 034-32740875
  • وب سایت:
  • فاکس: 034-32750199
  • نشانی: کرمان، کیلومتر 5 جاده زرند ،جنب کرمان کریستال،  پلاک 39، کدپستی 613- 76135
  • ایمیل:

اخبار شرکت