ناردین پلیمر اسپادانا

ناردین پلیمر       اسپادانا-محمد ترابی
 • مدیر: محمد ترابی
 • تلفن:031-46412710-20
 • وب سایت: www.nardinpolimer.com
 • فاکس: 031-46412750
 • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی بزرگ شرق، خیابان یکم شرقی، فرعی چهارم شرقی اصفهان، خوراسگان
 • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی