مدل پلاستيك

  • مدیر: حيدري
  • تلفن:031-45836841
  • وب سایت: www.modelplastic.org
  • فاکس: 031-45836846
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان قپانچی، شرکت مدل پلاستیک
  • ایمیل:

اخبار شرکت