ارسال پاسخ

۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n3515

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (13)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 خرداد 1400

* موضوع: خريد ۲۵۶۰ عدد اتصالات پلی اتيلن در سايزهای مختلف / آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۴ / ۱۴۰۰  


* موضوع: آبرسانی مجتمع گوشه مزدک روستای گنجه ای کهنه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۴ / ۱۴۰۰   
* موضوع: خريد تجمعی لوله پلی اتيلنی به همراه اتصالات مربوطه جهت اجرای پروژه مسير پساب های صنعتی E.T.P نيروگاه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 خرداد 1400

* موضوع: آبرسانی به مجتمع کلکان شهرستان صحنه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: آبرسانی به مجتمع داوودی و سرماج شهرستان هرسين
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۴۰۰  

  
 
* موضوع: از سامانه ستاد دولت :آبرسانی به روستاهای مجتمع حصار و مجتمع کوسه شهرستان بوکان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 خرداد 1400

* موضوع: خريد انواع اتصالات پلی اتيلن شركت آب و فاضلاب استان يزد
دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۴۰۰  


* موضوع: آبرسانی به روستاهای اردی و صومعه از توابع شهرستان اردبيل
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۴۰۰  


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۲۵۰ شبکه آب شهرک صنعتی زاهدان – جاده ميرجاوه
دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۰

مناقصات لوله و اتصالات 24 خرداد 1400

موضوع: آبرسانی به مجتمع اماميه
   دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  22 خرداد 1400

موضوع: مجتمع آبرسانی آواز شهرستان درميان (آبرسانی به روستاهای خيرآباد و کلاته گاويج)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  18 خرداد 1400

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه و جابجايی شبكه توزيع آب و انش
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۴۰۰  

   
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه وجابجايی شبكه توزيع آب و انشع
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۴۰۰  


* موضوع: خريد ۳۰۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۱۱۰ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰ خود رنگ
دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  12 خرداد 1400

* موضوع: اجرای لوله گذاری فاضلاب در محله ۹ پرديسان - ۱۴۰۰/۶۰۰/۱۱۸۴
   دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۳ / ۱۴۰۰  


* موضوع: خريد ۴۳۵۲ متر لوله پلی اتيلن - ۱۴۰۰/۶۰۰/۱۱۸۲
   دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  11 خرداد 1400

* موضوع: مناقصه عمومی عمليات اجرای پروژه آبرسانی گلشهر کاظميه به شماره ۱۵-۱۴۰۰
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۴۰۰  

 

* موضوع: تکميل عمليات اجرايی آبرسانی به مجتمع تخت شامل اصلاح شبکه ، اجرای فنس کشی و... ۱۴۰۰/۱۵۴
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۴۰۰  

 

مناقصات لوله و اتصالات  09 خرداد 1400

*  موضوع: خريد لوله . اتصالات upvc
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۳ / ۱۴۰۰


 

مناقصات لوله و اتصالات  08 خرداد 1400

* موضوع: آبرسانی سيار جهت تامين آب شرب در سطح استان به تعداد ۱۰ تانکر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۴۰۰   

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بطول ۲۳۰۰ متر و تکميل ايستگاه پمپاژ مجتمع ناحيه ۵ غرب (روستای کوهستان) رضوانشهر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/  مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۳ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: آبرسانی به مجتمع هفت آشيان کرمانشاه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۴۰۰

 
* موضوع: آبرسانی شهرستان تازه آباد (شهرستان ثلاث بابا جانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۴۰۰ 


* موضوع: آبرسانی مجتمع گوشه مزدک روستای گنجه ای کهنه(شامل تهيه و نصب لوله و لوله گذاری با لوله فولادی اتصال ج
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  04 خرداد 1400

* موضوع: تامين ۵۲۵۰ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی در سايزهای ۲۵۰ و ۳۱۵ ميليمتر/آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

* موضوع: آبرسانی به روستای دوله خشکه شهرستان ثلاث باباجانی (لوله گذاری )
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۴۰۰  


* موضوع: آبرسانی به روستاهای مجتمع قلقله (شهرستان ثلا ث باباجانی)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۴۰۰ 

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۱۶۰- تقاضای شماره۰۰۳۰۰۱۴- مناقصه۰۰/۰۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۴ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: ۱۴۰۰/۳۰۰۷خريدلوله پلی اتيلن تک جداره دراقطارمختلف طرح آبرسانی روستاهای استان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  29 اردیبهشت 1400

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بطول ۱۰ کيلومتر و احداث يک باب مخزن بتنی ۱۰ متر مکعبی مجتمع سرچشمه لاهيجان
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۴۰۰ 


*موضوع : خريد لوله پلی اتيلن دو جداره ۲۵۰ با اتصالات به مقدار ۱۰۲۰۰ متر شرکت آبفای مشهد
دستگاه مناقصه گزار/ شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۳ / ۱۴۰۰

 
* موضوع: آبرسانی به روستاهای دارای اولويت استان وآبرسانی به روستاهای زلزله زده و تامين آب شهرهای دارای تنش و آبرسنی به مسکن مهر استان (ساخت تابلو برق ستاره مثلث)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  27 اردیبهشت 1400

* موضوع: خريد ۳۰۰۱۲ متر لوله پلی اتيلن آبی در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد:۲ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  25 اردیبهشت 1400

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری مجموعه تنگ مناره کازرون
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۳ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  18 اردیبهشت 1400

* موضوع: خريد اتصالات پلی اتيلن
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۰  

    
* موضوع: آبرسانی به پروژ چالا بگر شهرستان اسلام آباد غرب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ /  ۱۴۰۰

  
* موضوع: ابرسانی روستای گزنه شهرستان ثلاث باباجانی
  
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۰  

  
* موضوع: آبرسانی به مجتمع اماميه شهرستان سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۰

  
* موضوع: آبرسانی به روستای شيخ صله شهرستان ثلاث بابا جانی
  
دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۰

     
* موضوع: آبرسانی به مجتمع چله گيلانغرب
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  11 اردیبهشت 1400

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی (HDPE- PE۱۰۰ ) درسايزهای مختلف مورد نياز پروژه های آبرسانی
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس


* موضوع: فراخوان ارزيابی کيفی تامين ۵۲۵۰ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی /آبفااستان البرز
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  08 اردیبهشت 1400

  
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری پراکنده حدود ۴۹۰۰ متر خط تغذيه ....در محدوده شهرستانهای دهاقان و شهرضا
دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۲ / ۱۴۰۰

   
* موضوع: خريد لوله پی وی سی در سايزهای ۱۱۰و۱۲۵شرکت آبفای مشهد
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  04 اردیبهشت 1400

* موضوع: انتخاب تامين کنندگان واجد صلاحيت جهت تامين ۱۰۴۴۴ متر لوله پلی اتيلن فاضلابي/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۲ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: خريد لوله فاضلابی پلی اتيلن کاروگيت
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۴۰۰  


* موضوع: خريد ۲۱۰۰ متر لوله و ۱۹۰ عدد کوپلر در سايزهای مختلف جی آر پی طبق مشخصات فنی پيوست
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۲ / ۱۴۰۰

 
* موضوع: خريد ۴۸۰۰ متر لوله فاضلابی کاروگيت کوپلر سرخود به همراه واشر به قطر ۲۵۰ ميليمتر ۱۴۰۰/۱۱۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۲ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  01 اردیبهشت 1400

* موضوع: خريد ۲۱۰۰ متر لوله و ۱۹۰ عدد کوپلر در سايزهای مختلف جی آر پی طبق مشخصات فنی پيوست
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۲ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: خريد ۳۰۰۱۲ متر لوله پلی اتيلن آبی در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

 

 ♦ مناقصات لوله و اتصالات  30 فروردین 1400

* موضوع: خريد ۸۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی و خريد ۶۰۰ عدد واسطه پلی اتيلن و ۱۵۰ عدد تيپر پيش ساخته فاضلابی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۴۰۰ 

 
* موضوع: اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر قم  ۱۴۰۰/۶۰۰/۱۱۶۷
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۴۰۰ 


* موضوع: آبرسانی به روستای چرمه از مجتمع آبرسانی چرمه و نوده شهرستان سرايان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۲ / ۱۴۰۰

 

 ♦ مناقصات لوله و اتصالات  25 فروردین 1400

* موضوع: حفاری , لوله گذاری و آزمايش پمپاژ دوحلقه چاه عميق به روش ضربه اي/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱ / ۱۴۰۰

 

 ♦ مناقصات لوله و اتصالات  23 فروردین 1400

 *موضوع: خريد لوله پنج لايه و اتصالات رابط تو پيچ و روپيچ لوله پنج لايه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱ / ۱۴۰۰ 

 

 ♦ مناقصات لوله و اتصالات  18 فروردین 1400

*موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره اقطار ۲۵۰،۷۰۰،۸۰۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱ / ۱۴۰۰ 

 

مناقصات لوله و اتصالات  16 فروردین 1400

* موضوع: خريد ۱۸۹۲۰ متر انواع لوله پلی اتيلن دوجـداره کاروگيت به اقطار ۲۰۰ ،۲۵۰ ،۳۱۵ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱ / ۱۴۰۰  

 

مناقصات لوله و اتصالات  15 فروردین 1400

* موضوع: عمليات لوله گذاری بطول ۹۰۰۰ متر و احداث دو باب مخزن ۱۰۰ و ۵۰ متر مکعبی مجتمع سرچشمه شهرستان لاهيجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱ / ۱۴۰۰  

 
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری و جمع آوری فولادی و پلی اتيلن....در سطح شهرستان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  14 فروردین 1400

موضوع: خريد ۱۰۰۰۰متر لوله فاضلابی جهت شهر کرمانشاه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱ / ۱۴۰۰  

 

موضوع: خريد اتصالات پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: گاز استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱ / ۱۴۰۰  


 
موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: گاز استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۰

 مناقصات لوله و اتصالات  27 اسفند 1399

* موضوع: مناقصه اجرای خط انتقال آب کشاورزی روستای آقچ اسفراين
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱ / ۱۴۰۰


* موضوع: عمليات لوله گذاری بطول ۹۰۰۰ متر و احداث دو باب مخزن ۱۰۰ و ۵۰ متر مکعبی مجتمع سرچشمه شهرستان لاهيجان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱ / ۱۴۰۰  


* موضوع: خريد ۱۰۰۰۰متر لوله فاضلابی جهت شهر کرمانشاه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱ / ۱۴۰۰

 

  مناقصات لوله و اتصالات  26 اسفند 1399

* موضوع: لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد (منطقه دو ، حميديا و روستاها)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱ / ۱۴۰۰

 

 

مناقصات لوله و اتصالات  25 اسفند 1399

* موضوع: لوله گذاری و احداث آدم رو های خط انتقال فاضلاب ۱۰۰۰ م م معالی آباد شيراز به روش لوله رانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹

*موضوع: آبرسانی به مجتمع اماميه شهرستان سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱ / ۱۴۰۰

 

مناقصات لوله و اتصالات  24 اسفند 1399

* موضوع: پروژه های آبرسانی دهنو ياسوج و آبرسانی سيار و آبرسانی روستای تلچگاه و آسفالت فاضلاب شهرک امام حسين ی
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: راخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۲ شهرداری محدوده دادگستری،محدوده سبلان،جانبازان و منطقه ۱ شهرد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد