ارسال پاسخ

۷ تير ۱۳۹۹
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2894

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (12)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات  20 اسفند 1399

* موضوع: عمليات تکميلی آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر به روش PC
 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس

 

مناقصات لوله و اتصالات  19 اسفند 1399

* موضوع: انجام عمليات حفاری , لوله گذاری و ... ۲ حلقه چاه به روش دورانی در ماهدشت و اشتهارد/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

 *موضوع: خريد ۲۵۰تن لوله پلی اتيلن تک لايه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/  مهلت دریافت اسناد:  ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  18 اسفند 1399

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات خيابان پيروزی و فرعی ها
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  17 اسفند 1399

* موضوع: خريد ۸۰۷۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰، ۱۶۰، ۲۵۰ و ۳۵۵ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰ خود ر
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد ۶۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۴۰۰ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰ خود رنگ
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد ۳۶۱۹۴ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰، ۱۶۰، ۲۰۰ ،۲۵۰ و ۳۱۵ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰ خ
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 

 
* موضوع: سامانه ستاد تهيه لوله پلی اتيلن و لوله گذاری و احداث ابنيه در روستای کشمش تپه شهرستان ماکو
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  16 اسفند 1399

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه آبگشنه ممسنی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹


* موضوع: مناقصه شماره MM/۱۳/۹۹/خريد ۱۲۰ متر لوله
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت پايانه های نفتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات  12 اسفند 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن فاضلابی دوجداره سايزهاي۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵،۲۵۰،۲۰۰ و۶۰۰ ميليمتری بااتصالات مربوطه(کوپلرب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 

 

مناقصات لوله و اتصالات  11 اسفند 1399

* موضوع : طرح آبرسانی از مخزن فارياب به نيروگاه سيکل ترکيبی ايسين و روستای مجاور محدوده شمال بندرعباس
 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوازم جهت اجرای لوله گذاری پهنه شمالی شهر زاهدان
 دستگاه مناقصه گزار: بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 

 
*موضوع: خريد ۷۲۰۱۱ عدد اتصالات پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 


 * موضوع: خريد لوله پنج لايه و اتصالات رابط توپيچ و روپيچ لوله پنج لايه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 
*موضوع: خريد ۴۰ تن لوله پلی اتيلن تک لايه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 


*موضوع: خريد ۱۰۵۲۷۹ کيلوگرم لوله پلی اتيلن تک لايه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات  05 اسفند 1399

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره اقطار ۲۵۰،۷۰۰،۸۰۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد ۲۶ قلم اتصالات پلی اتيلن به تعداد ۸۴۵۸ عدد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات  04 اسفند 1399

* موضوع: آبرسانی به مجتمع تپان شهرستان سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹


* موضوع: آبرسانی به روستای بانسولا ب دالاهو (احداث مخزن )
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: آبرسانی به روستای بانسولا شهرستان دالاهو (لوله گذاری )
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: مناقصه آبرسانی روستای انگوران شهرستان ماهنشان به شماره ۸۹-۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹ 

 

مناقصات لوله و اتصالات  27 بهمن 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی (HDPE- PE۸۰ ) درسايزهای مختلف مورد نياز پروژه های آبرسانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  18 بهمن 1399

* موضوع: تامين ۳۴۰۰ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی / آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹  


* موضوع: تهيه و تامين تجهيزات آبياری بارانی پروژه شبکه اصلی و فرعی آبياری تحت فشار پاياب سد عمارت و خداآفرين
 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۹


مناقصات لوله و اتصالات  11 بهمن 1399

*موضوع: پروژه آبرسانی فيروزآباد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد لوله و فين های واتر وال بويلر واحد بخار نيروگاه شهيد بهشتی لوشان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت توليد نيروی برق لوشان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  06 بهمن 1399

* موضوع: خريد لوله و اتصالات
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  04 بهمن 1399

* موضوع: آبرسانی به واحدهای مسکن عنايت بيک
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: اجرای خطوط آبرسانی از مخزن غدير شهر يزد (قسمت دوم)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹ 

 
* موضوع: عمليات آبرسانی به خرامه از تصفيه خانه کوه سبز تا مخزن خرامه به روش PC
 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات  29 دی 1399

موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۱۲ , A۱۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات  24 دی 1399

* موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله پنج لايه در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
 

مناقصات لوله و اتصالات  23 دی 1399

* موضوع: خريد ۲۶۰ کيلو مترانواع لوله پلی اتيلن در اقطار ۲۰ الی ۲۰۰ ميليمتر (bar۱۰)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  19 دی 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن درسايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  10 دی 1399

* موضوع: خريد لوله فاضلابی پلی اتيلن کاروگيت کوپلردار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: آبرسانی به واحدهای مسکن عنايت بيک
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹


* موضوع: ۲۳-۹۹ خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گازاستان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  09 دی 1399

* موضوع: خريد ۱۰۰۰۰۰ کيلوگرم لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: اصلاح شبکه های توزيع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان قائنات
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹


*موضوع: اصلاح شبکه های توزيع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان خوسف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  02 دی 1399

* موضوع: آبرسانی کمردوغ
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان کهگليويه و بوير احمد/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  29 آذر 1399

* موضوع: آبرسانی به روستاهای کرمانشاه - صحنه - سنقر - هرسين - کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹مناقصات لوله و اتصالات  18 آذر 1399

 

* موضوع: خريد لوله فاضلابی پلی اتيلن کاروليت کوپلردار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۹


* موضوع: لوله٬ اتصالات و متعلقات پلی اتيلن شبکه اصلی و فرعی آبياری تحت فشار پاياب سد عمارت و خداآفرين
 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  10 آذر 1399

 

* موضوع: آبرسانی به روستای چالگرود شهرستان کوثر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  08 آذر 1399

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری محدوده خيابان آزادی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: پروژه لوله‌گذاری خط انتقال مخزن ۷۸ به ۷۹ و احداث حوضچه‌های بتنی مربوطه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۹ / ۱۳۹۹


* موضوع: آبرسانی به بيرجند(اصلاح بخشی ازخط انتقال دشت رکات بيرجند از شهرک صنعتی تا حسين آباد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  04 آذر 1399

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی پسوچ (تکميل آبرسانی به روستای بواج حمبل و چهکند)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد:۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹ 

 

* موضوع: آبرسانی به بيرجند(اصلاح بخشی ازخط انتقال دشت رکات بيرجند از شهرک صنعتی تا حسين آباد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف گ۹۹/۲۳/۳۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ايلام/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  01 آذر 1399

 

 * موضوع: آبرسانی سيار به روستاهای کرمانشاه صحنه سنقر هرسين و کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  28 آبان 1399

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های بهدان٬پسوچ و گازار شهرستان بيرجند
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  25 آبان 1399

* موضوع: خريد لوله upvc به قطر ۴۰۰mm فشار ۱۰ جهت طرقبه شانديز
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۹


 * موضوع: ۳۰۰۳/۹۹ خريد لوله پلی اتيلن دوجداره کاروگيت دار ۹۰۰م م فاضلاب رامهرمز آبفا خوزستان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۹ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  24 آبان 1399

موضوع: تجديدخريد۱۲۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي۲۵۰ ميليمتر/آبفااستان البرز
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  19 آبان 1399

*موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۲۰۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز لرستان/مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  18 آبان 1399

* موضوع: ۳۰۱۵/۹۹ خريد لوله پلی اتيلن ۴۰۰م م به مقدار ۱۸۰متر لوله پلی اتيلن ۳۱۵ممبه مقدار ۲۶۴متر
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  14 آبان 1399

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان

 

مناقصات لوله و اتصالات  11 آبان 1399

 

موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ قطعه A۱۲ ،منطقه ۱۴ خيابان صاحب الزمان ،بلوار کوهک و حاشيه يا
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  07 آبان 1399

* موضوع: ۳۰۱۰/۹۹خريدلوله پلی اتيلن تک جداره
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹


* موضوع: ۳۰۰۷/۹۹ خريد لوله پلی اتيلن تک جداره طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسيسات آب شهرهای استان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹  


* موضوع: آبرسانی به نمهيل شهرستان خلخال
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۹  
 
 
* موضوع: آبرسانی به روستای استند شهرستان نهبندان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات  05 آبان 1399

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به قطر ۳۱۵و ۴۰۰ ميليمتر به همراه واشر ۹۹/۲۰۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۸ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به قطر ۳۱۵و ۲۵۰ ميليمتر به همراه واشر ۹۹/۲۰۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۸ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات  23 مهر 1399

 

* موضوع: خريد۱۰۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي۲۵۰ميليمتر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  22 مهر 1399

 

*موضوع: خريد۱۲۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي۲۵۰ميليمتر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  19 مهر 1399

* موضوع: پروژه احداث خط لوله انتقال آب از سايت ۲ به سايت ۵ سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: ۹۹-۱۳خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۸ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  14 مهر 1399

 

* موضوع: عمليات اجرای ۵۰۰ متر لوله گذاری سايز ۲۵۰ و نصب ۱۵۰ فقره انشعاب فاضلاب شهر محلات
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  13 مهر 1399

* موضوع: آبرسانی به روستای استند شهرستان نهبندان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ، اتصالات پلی اتيلن و چدنی ، شير پروانه ای و شيرفلکه برای شهرستان بيله سوار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۹ 

 
 

مناقصات لوله و اتصالات  09 مهر 1399

 

* موضوع: خريد لوله پی وی سی به قطر ۴۰۰ با فشار ۱۰اتمسفر جهت طرقبه شانديز
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات  01 مهر 1399

 

* موضوع: خريد ۱۲۳۷۰ متر لوله پلی اتيلن سايزهای ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۶۰ ميليمتر - ۹۹/۴۰۰/۱۱۱۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۷ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  29 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن فاضلابی دو جداره ۱۶۰۰ ميلی متری SN۸ با جوش مربوطه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۷ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی نمره ۸۰۰ کاروگيت با واشر و کوپلر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  25 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد ، حمل ، بارگيری و تحويل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود به همراه واشرهای مربوطه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: آبرسانی به تک روستاها وتکميل مجتمع آبرسانی شادمان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۹ 


* موضوع: ساخت و نصب ۲۵۰ عدد علمک پلی اتيلن پراکنده و اجرای ۱۸۰۰ متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان فريدونکنار به روش
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد ، حمل ، بارگيری و تحويل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود به همراه واشرهای مربوطه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۹۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبـي۸۰ PE  (( شيراز))
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن كاروگيت همراه با واشر در سايزهای ۲۰۰ ، ۲۵۰، ۳۱۵ ميليمتر - نوبت دوم
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف - نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستا / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد مقدار ۷۶۸متر لوله فاضلابی ۸۰۰و۱۴۰۰ميليمتر جهت ابفای سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 شهریور 1399


* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب خيابان صاحب الزمان به نبی اکرم،جانبازان و سبلان شمالی،شه
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 شهریور 1399

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع هلتوشان کامياران(کد ۲۰۴-۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: ۳۰۲۵/۹۹ خريد لوله پلی اتيلن ۲۰۰م م ۲۵۰م م ۱۶۰م م ۱۱۰م م طرح اصلاح و بازسازی شبکه هنديجان شادگان وماهشهر
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 02  شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۶ / ۱۳۹۹  

  
* موضوع: آبرسانی مجتمع نوشيروان سرآبله -سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن - ۹۹/۴۰۰/۱۱۰۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۹

  
* موضوع: خريد ۹۲۹۰متر لوله پلی اتيلن سايز ۲۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰م.مجهت آبفا سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد ۲۰۰۱۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰PE (۱۰بار) در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 مرداد 1399

 

موضوع: آبرسانی به روستای تيغاب از مجتمع محمدآباد پسکوه شهرستان قائنات
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۹  
 
موضوع: خريد لوله پلی اتيلن - ۹۹/۴۰۰/۱۱۰۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۹  

موضوع: خريد ۹۲۹۰متر لوله پلی اتيلن سايز ۲۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰م.مجهت آبفا سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 مرداد 1399

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰فقره انشعاب فاضلاب درمهرشهر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۹  
 
* موضوع: خريد ۲۰۰۱۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰PE (۱۰بار) در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 مرداد 1399

 

موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۴۶۰۰متردرشهرک فرهنگيان(حسن آباد)کرج/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله يو پی وی سی استاندارد ۴ متری مشبک به طول ۱۶۰ متر پروژه فوشنجان نيشابور
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله يو پی وی سی استاندارد ۴ متری مشبک به طول ۱۶۰ متر پروژه فوشنجان نيشابور
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۹۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبـي۸۰ PEدر سايزهای مختلف  شيراز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۹
 
 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله های آّبی و فاضلابی (همراه با اتصالات مربوطه )و فولادی در سايزهای مختلف - نوبت دوم
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ هلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن کاروگيت همراه با واشر در سايزهای ۲۰۰٬۲۵۰٬۳۱۵ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۳۰۰۰ متر بصورت پراکنده در اسلام آباد/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹  


* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر وبصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر وبصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 
*موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به قطر ۳۱۵و ۲۵۰ ميليمتر به همراه واشر
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله آبرسانی مجتمع آبرسانی روستايی حسين آباد شهرستان بردسکن

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: اصلاح و توسعه شبکه آب شهرستان همدان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات اجرايی طرح آبرسانی به روستای شادمهن فيروزکوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد۳۴۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی درسايزهای مختلف/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد۳۴۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی درسايزهای مختلف/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر يزد (آبفا يزد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 مرداد 1399

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۹   


* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 تیر 1399

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  


  
* موضوع:  مهلت دریافت اسناد: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب ازهيرمندبه قرقری طرح آبرسانی به شهرهای سيستان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 تیر 1399

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر اردکان شرکت آب و فاضلاب استان يزد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹  


* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهرميبد شرکت آب و فاضلاب استان يزد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد( شرکت آب و فاضلاب استان يزد)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن pe۱۰۰ ا زنوع مواد خودرنگ pn=var- Dn=var
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن فاضلابی به اقطار ۱۰۰۰ الی ۲۵۰ ميليمتربه همراه واشر ۹۹/۱۴۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات 23 تیر 1399

 

* موضوع:  عمليات اجرای ژروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع شهيد بيگدلی شهرستان خدابنده به شماره ۳۶-۹۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای ۶۳ الی ۳۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای ۶۳ الی ۳۵۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹  


* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن ناحيه اول
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات 21 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله و متعلقات پروژه تکميل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فيروزآباد
 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: آبرسانی روستاهای ميمون دره و مهستان به شماره ۲۵-۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 تیر 1399

* موضوع: طرح آبرسانی بزد شهرستان تربت جام
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار/ شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: از طريق سامانه سناد دولت : آبرسانی به روستاهای ذمه و الک آباد اشنويه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۱۱۰و۹۰و۶۳ فشار ۱۰ به مقدار ۸۵۰۰۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن اولويت سوم

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 تیر 1399

* موضوع: تجديد مناقصه عمومی آبرسانی مجتمع غواصان دريادل شهرستانهای خدابنده ، ايجرود و زنجان به شماره ۱۵-۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹


* موضوع: ای طرح آبرسانی شهر چناران (خط انتقال چاه جديد به مخازن ۵۰۰۰مترمکعبی موجود)
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 تیر 1399

* موضوع: ای طرح آبرسانی شهر چناران (خط انتقال چاه جديد به مخازن ۵۰۰۰مترمکعبی موجود)
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹


* موضوع: اجرای لوله گذاری فاضلاب بطول ۳۰۰۰ متر وبصورت پراکنده در اسلام آباد/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹ 

 
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر و بصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹ 


*موضوع: خريد ۳۴۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز ۳۱۵ , ۴۰۰ و۵۰۰ / آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 تیر 1399

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر و بصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد:    ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد ۳۴۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز ۳۱۵ , ۴۰۰ و۵۰۰ / آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت پروژه های پاسگاه های مرزی استان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی مرزی چاه مگو شهرستان نهبندان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۴ / ۱۳۹۹

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد