ارسال پاسخ

۲۰ بهمن ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2621

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (11)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 تیر 1399

 

* موضوع: عمليات حفاری ٬لوله گذاری آزمايش پمپاژ چاه های بحران سطح استان پهنه ۴ سبزوار ٬بردسکن ٬خليل آباد*

دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: حفر ولوله گذاری وآزمايش پمپاژ چاههای پهنه ۳ شهرستانهای قوچان ونيشابور

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری خير آباد خرم بيد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 خرداد 1399

* موضوع: حفر ٬لوله گذاری وآزمايش پمپاژ چاههای پهنه يک بحران شهرستان تربت جام وعشق آباد
دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۹  


* موضوع: عمليات خريد و لوله گذاری مجموعه خليل آباد زرين دشت
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: عمليات خريد و لوله گذاری مجموعه وحدت آباد شهر فيروزآباد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 خرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايزهای ۷۵٬۹۰٬۱۱۰٬۲۵۰٬۱۲۵٬۶۳٬۳۵۵ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی دوجداره کاروگيت فاضلابی سايزهای ۲۵۰٬۳۱۵٬۱۰۰۰٬۳۵۵٬۴۰۰ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 خرداد 1399

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب ازهيرمندبه قرقری طرح آبرسانی به شهرهای سيستان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹  

* خريد لوله های پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ و ۲۰۰ ميليمتر - ۹۹/۴۰۰/۱۰۹۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ موضوع مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۹  

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۱۱۰و۹۰و۶۳و۳۲ فشار ۱۰ به مقدار ۶۱۰۰۰متر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 خرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ و ۲۰۰ ميليمتر - ۹۹/۴۰۰/۱۰۹۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۹

  
* موضوع: عمليات اجرائی آبرسانی وشبکه توزيع آب اراضی فخر موسوی شهر بيرجند
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۱۱۰و۹۰و۶۳و۳۲ فشار ۱۰ به مقدار ۶۱۰۰۰متر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 خرداد 1399

 

* موضوع: طرح آبرسانی مجتمع شيرخون فاز ۴ شهرستان زاوه
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: طرح آبرسانی به روستای رزداب شهرستان خواف

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: طرح آبرسانی مجتمع مزينان فاز ۳ شهرستان داورزن

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 خرداد 1399

 

* موضوع: طرح آبرسانی تربت حيدريه -اجرای سيستم کنترل مرکزی تاسيسات آبرسانی شهر تربت حيدريه فاز اول

 دستگاه مناقصه گزار:عليرضا آذری/  مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد ۲۳۰۰ شاخه لوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود مربوطه در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری مجموعه آب پرده شيراز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری مجموعه دهنو کهنويه لامرد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 خرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۳.۰۰۰متر لوله پلی اتيلن در اقطار ۶۳/۱۰ - ۱۶۰/۱۰
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: خريد ۲۳۰۰ شاخه لوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود مربوطه در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار  : شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 خرداد 1399

 

*موضوع: آبرسانی به ناحيه صنعتی راز وجرگلان

دستگاه مناقصه گزار:شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۹

 

*موضوع:  عمليات حفاری و لوله گذاری چاههای مشاهده ای محدوده مطالعاتی نمدان و شمال فارس

 دستگاه مناقصه گزار:  شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد:  ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 خرداد 1399

* موضوع: اجرای شبکه داخلی آب شرب روستای تفريجان مجتمع سنگستان شهرستان همدان ۹۹/۱۱۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۹

 

موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار  : شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 29اردیبهشت 1399

 

* موضوع: آبرسانی ايستگاهها و شهرک های محور بافق - بندرعباس
 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه آّهن هرمزگان/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۳ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: حفاری،لوله گذاری وآزمايش پمپاژ ۴حلقه چاه به روش دوراني/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 اردیبهشت 1399

 

موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب شهر زاهدان (محدوده بابائيان و پشت کارخان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۹  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 اردیبهشت 1399

 

* موضوع: خريد ۱۱۳۰۰متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰و ۱۶۰ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۹ 

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۱۶۰و۲۰۰ فشار ۱۰ به مقدار ۷۰۰۰ متر شرکت آب فاضلاب مشهد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 اردیبهشت 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۹ 

 
* موضوع: خريد ۷۰۰۰ مترلوله فاضلابی کاروگيت کوپلرسرخود به همراه واشر به قطر ۲۵۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۹۰ و ۱۶۰ ميلی متری
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 اردیبهشت 1399

 

موضوع: خريد ۷۰۰۰ مترلوله فاضلابی کاروگيت کوپلرسرخود به همراه واشر به قطر ۲۵۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 اردیبهشت 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۹۰ و ۱۶۰ ميلی متری
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 فروردین 1399

 

*موضوع: آبرسانی ايستگاهها و شهرک های محور بافق - بندرعباس

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه آّهن هرمزگان/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۲ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن سايز ۶۳ و ۹۰ ميليمتری تقاضاي۹۸۳۰۰۱۸- شماره۹۸/۱۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 فروردین 1399

 

* موضوع: تکميل رينگ آبرسانی آستارا فاز دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد ۱۶۵۰۰ متر لوله UPVC به قطر ۶۰۰ ميليمتر با فشار کاری ۱۰ بار
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 اسفند 1398

 

* موضوع: آبرسانی به روستای گيلوان ،درو ، جلال آباد ، لرد خلخال
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۹

  
* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه رکن آباد شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۲۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه سيف آباد طغر شهرستان جهرم تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۲۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹  


* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کوهک شهرستان جهرم تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۲۱
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹  
 
 
* موضوع: خريد و لوله گذاری ، احداث مخزن و موتورخانه مجموعه بورکی شهرستان کازرون فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۲۰
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 اسفند 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستايی ارضت شهرستان بهشهر 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸   

 

* موضوع: پروژه آبرسانی خورشيدکلا شهرستان گلوگاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 اسفند 1398

 

* موضوع: آبرسانی به روستای ساری درق گرمی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب زاهدان مربوط به مجتمع های دادگستری (کوثر)

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی سيار غرب استان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: آبرسانی سيار شرق استان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: آبرسانی سيار اورامانات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 اسفند 1398

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب شهر زاهدان (محدوده بابائيان و پشت کارخان

 دستگاه مناقصه گزار:  آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد ۳۵۵۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰، ۲۵۰، ۳۱۵ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: يد ۲۷۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۳۱۵ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: اجرای خط انتقال آب بالوله GRP ۵۰۰ سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای دمدمه و تپراقلو اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

مناقصات لوله و اتصالات 20 اسفند 1398

 

* موضوع: تهيه لوله،حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول کلي۶۹۰۰ متر با لوله پلی اتيلنی فاضلابی و ۱۰۰۰فقره

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای دمدمه و تپراقلو اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۲ شهرداری قطعات F۱.F۲.F۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 اسفند 1398

 

* موضوع: اجرای خط انتقال آب ۶۰۰ م‌م حد فاصل مجتمع خليج فارس تا پل معالي‌آباد
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 


* موضوع: لوله گذاری بطول۵۰۰۰مترو۵۰۰فقره انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 اسفند 1398

 

* موضوع: لوله گذاری بطول۵۰۰۰مترو۵۰۰فقره انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کفترک ( گشنگان ) شهرستان شيرازتجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۱۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بانی پارياب ثلاث باباجانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی کلکان صحنه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گودين کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی قلاته کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گورسفيد گيلانغرب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی ماخونيک شهرستان سربيشه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی علی آباد لوله شهرستان بيرجند
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۱۱.A۱۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 اسفند 1398

-
* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای خيبر روانسر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸


* موضوع: مناقصه آبرسانی کلکان صحنه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد)/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 - 
* موضوع: مناقصه آبرسانی گودين کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸


*موضوع: مناقصه آبرسانی قلاته کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸


* موضوع: مناقصه آبرسانی بانی پارياب ثلاث باباجانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 اسفند 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی آب بهاره چين و موگرمون لنده
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

  
* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۱۱.A۱۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 


* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی هشتادان کرمان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 12اسفند 1398

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی مرغک بم
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸  


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت انتقال آب شهرستان ايذه(مناقصه ۳۵/۹۸ )
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد اتصالات در اقطار مختلف پروژه استانی تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه صحرای باغ ( دهميان ) لارستان تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه موردک جهرم فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن کارج کازرون فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه صحرای باغ ( دهميان ) لارستان تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه موردک جهرم فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن کارج کازرون فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت انتقال آب شهرستان خرمشهر (مناقصه ۲۹/۹۸ )

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گراويان گيلانغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای تپه ماران سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع کيخسروی اسلام آباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای شاهينی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه برقرسانی وتجهيز ايستگاه پمپاژ روستای شاهگدار زمکان ثلاث بابا جانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه يرقرسانی وتجهيز ايستگاه پمپاژ گل انجير دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: طرح آبرسانی تربت حيدريه – خط انتقال از ايستگاه پمپاژ کاج درخت تا اتصال به حوضچه کيلومتر ۲۶۰۰–اولوی

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به روستای قزل درق خلخال

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تخته سنگ شهرستان سپيدان فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث مخزن و خريد و لوله گذاری مجموعه ميرخيرا... شهرستان رستم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: ۱-خريدکليه لوازم نصب انشعاب آب۲- عمليات اجرائی نصب و تغييرات درانشعاب آب..نواحي۲و۴-آبفای منطقه۳تهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تخته سنگ شهرستان سپيدان فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد تعداد ۶۰۰۰ عدد لوله هوای کنوری و ۵۰۰۰ عدد لوله هوای روسی (مجموعه کامل )
 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: احداث مخزن و خريد و لوله گذاری مجموعه ميرخيرا... شهرستان رستم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۱
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: ۱-خريدکليه لوازم نصب انشعاب آب۲- عمليات اجرائی نصب و تغييرات درانشعاب آب..نواحي۲و۴-آبفای منطقه۳تهران
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه انارستان شهرستان کازرون فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۰۰
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 


 
* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه دهکويه شهرستان لارستان تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تفيهان شهرستان شيراز تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: طرح آبرسانی به مجتمع روستايی دلفارد شهرستان جيرفت
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: طرح آبرسانی به مجتمع روستايی شاديان شهرستان بافت
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 اسفند 1398

 

* موضوع: (آگهی ۹۸/۹۱) عمليات تکميلی راه اندازی خط آبرسانی تنگک ها شهر بوشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸  

  
* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه رکن آباد داراب فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 
* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بليان کازرون تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  


* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه خيرگو شهرستان لامرد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه رکن آباد داراب فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸


* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بليان کازرون تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/  مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸  


* موضوع: عمليات اجرايی تأمين آب آشاميدنی روستاهای نمکلان و سرخاب از توابع شهرستان ساوجبلاغ دراستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 اسفند 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کوهک جهرم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

   
* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه اسيير شهرستان مهر فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 30  بهمن 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کوهک جهرم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸  


* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه اسيير شهرستان مهر فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه سيف آباد طغر شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه زيردو رستم تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۱ شهرداری قطعات D۱,D۲ و منطقه ۱۲ شهرداری پيمان يک
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 بهمن 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب منطقه ۱۴ شهرداری و منطقه ۲۱ شهرداری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 بهمن 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱شهرداری قطعات A۱۱,A۱۲,A۱۳ ،مناطق ۴ و ۸شهرداری و منطقه ۹ شهردا
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب منطقه ۱۴ شهرداری و منطقه ۲۱ شهرداری
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان شوش (مناقصه ۱۷/۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ 

 

* : خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان حميديه (مناقصه ۱۶/۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان باوی (مناقصه ۱۵ /۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸


 
* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۳۰۰۰متر در اسلام آباد/ آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان حميديه (مناقصه ۱۶/۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ 

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان باوی (مناقصه ۱۵ /۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شهرستان اهواز (مناقصه ۱۴/۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کناره و سالاری د شهرستان رستم تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۳
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 20  بهمن 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کناره و سالاری د شهرستان رستم تجديدفراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۸۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۲ شهرداری قطعات F۱.F۲.F۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد