ارسال پاسخ

۲۳ دى ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2585

pvc-asso.ir

نصب لوله های پی وی سی روی زمین

در  نصب روی زمینی ، لوله ها باید تا جایی که امکان پذیر باشد روی سطوح پیوسته ی صاف و وسیع گذاشته شوند تا تمرکز فشار روی لوله ها به حداقل برسد و از آسیب های فیزیکی جلوگیری شود . لوله پی وی سی نباید روی خطوط...

سرویس ترجمه انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

ملاحضات کلی

در  نصب روی زمینی ، لوله ها باید تا جایی که امکان پذیر باشد روی سطوح پیوسته ی صاف و وسیع گذاشته شوند تا تمرکز فشار روی لوله ها به حداقل برسد و از آسیب های فیزیکی جلوگیری شود . لوله پی وی سی نباید روی خطوط بخار یا در مجاورت سایر سطوح با دمای بالا گذاشته شود، در جاهایی که از یک خط لوله پی وی سی تحت فشار برای تأمین آب سرد یک سیلندر آب گرم استفاده می شود، دو متر آخر لوله باید از مس ساخته شود و یک شیر فلکه غیر برگشتی بین خط پی وی سی و مس نصب شده باشد تا از شکست لوله جلوگیری شود. در این خصوص به استاندارد AS/NZS 3500.4   مراجعه کنید.

 

در صورت اتصال به بخش های دیگر یا به وسایل جانبی مانند پمپ یا موتور، بایستی اطمینان حاصل شود که این بخش ها به صورت محوری تنظیم شده اند . هر گونه انحراف منجر به تنش های ناچیز در محل اتصال اتصالات می شود که می تواند منجر به خرابی زودرس شود . اگر یک خط لوله در معرض لرزش مداوم مانند اتصال با یک پمپ  باشد، باید توسط اتصال انعطاف پذیر مهار شود یا در صورت امکان سیستم باید برای از بین بردن لرزش، مجددا طراحی شود. برای جلوگیری از خسارت و اعوجاج بیش از حد، این لوله باید به اندازه کافی محکم شود .

 

نگهدارنده های گیره ای، فنری، زاویه دار و یا انواع دیگری از نگهدارنده های استاندارد و بست ها، ممکن است در صورت لزوم استفاده شوند. بست های لوله نباید بیش از حد سفت شوند. سطوح فلزی باید با روکش پلاستیک یا تجهیزات دیگر از لوله عایق بندی شوند. ایجاد الکتریسته ساکن در سطح خارجی لوله های پی وی سی ممکن است رخ دهد. در صورت خطر انفجار، مانند برخی از کاربردهای معدن ممکن است اقدامات احتیاطی ایمن لازم باشد.

 

 قلاب ها و گیره ها

برای تکیه گاه های خط لوله ثابت یا آزاد، بوسیله قلاب ها یا گیره ها، سطح داخلی گیره باید حداقل °120 با محیط لوله در تماس باشد.

 

تسمه ها

تسمه های فلزی که به عنوان تکیه گاه استفاده می شوند، باید با حداقل عرض  25 میلی متر با روکشی  پلاستیکی و یا در حفاظی مانند نایلون یا ورقی از جنس پلی اتیلن پوشش داده شده باشند. اگر تسمه دور لوله بسته شود، نباید لوله را به هیچ عنوان از حالت عادی خارج کند.

تکیه گاه آزاد

یک تکیه گاه آزاد به لوله اجازه می دهد بدون محدودیت در امتداد محور خود حرکت کند در حالی که به عنوان نگهدارنده عمل می کند. برای جلوگیری از پیچ خوردگی یا آسیب رسیدن به لوله به هنگام انبساط و انقباض، لایه ای به ضخامت 6 میلی متر ازجنس نمد یا مواد عایق در اطراف تکیه گاه پیچیده می شود. از سوی دیگر، می توان از یک نوع تکیه گاه نوسانی استفاده کرد و تسمه پشتیبانی محافظت شده با نمد یا مواد عایق باید به لوله ثابت شود.

 

تکیه گاه ثابت

یک تکیه گاه ثابت، به طور محکم به خط لوله متصل شده بطوریکه ساختاری کاملاً محدود کننده، حداقل در دو جهت، ایجاد می کند. چنین تکیه گاهی می تواند برای جذب تکانه ها  و فشار استفاده شود.

 

قرار دادن تکیه گاه ها

در مورد طرح لوله کشی و سیستم نگهداری آن باید ملاحظلات دقیقی در نظر گرفته شود. حتی برای خطوط بدون فشار، اثرات انبساط حرارتی و انقباضی را باید محاسبه کرد. به ویژه در این طرح باید اطمینان حاصل شود که حرارت و سایر تکانه ها نباید باعث ایجاد تکانه های خمشی قابل توجه در اتصالات محکم شده به تجهیزات ثابت یا زانویی ها و یا سه راهی ها شوند.

 

برای لوله های با محل اتصالات چسپی ، هرگونه انبساط کوپلینگ ، باید به یک تکیه گاه ثابت با اطمینان کامل بسته شوند. سایرگیره های لوله به دلیل انبساط و انقباض باید اجازه حرکت داشته باشند. در مورد لوله های با محل اتصال اورینگی ، تکیه گاه های ثابتی باید در پشت هر مادگی لوله وجود داشته باشند.

 

نصب لوله ها در بتن

هنگامی که لوله های پی وی سی در بتن نصب می شوند، باید اقدامات احتیاطی خاصی انجام شود.

 

1. در صورت آسیب دیدن لوله ها، در اثر حرکت نسبت به محیط اطراف، لوله ها می بایست کاملاً با یک ماده ی تراکم پذیر مانند نمد با حداقل ضخامت 5 درصد قطر لوله ، به عنوان مثال :  5 میلی متر به ازای قطر 100 میلی متر پیچیده شوند.


2. از سوی دیگر، برای اتصالات انعطاف پذیر ( اورینگی واشرآب بند) باید یک ورود و خروج از بتن همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است فراهم شود. این روش همچنین امکان حرکت نسبی احتمالی بین خط لوله و سازه بتنی را فراهم می کند. 

 

با این حال باید در نظر داشت که بدون وجود غشاء تراکم پذیر، انتقال فشار به بتن اتفاق می افتد و می تواند به بخش بتنی آسیب برساند.

 

مهاربندی اتصالات

توصیه می شود شیر ها و سایر اتصالاتی که در نزدیکی تغییرات شدید هم راستا قرار دارند بطور محکم مهار شوند ، بخصوص هنگامی که خط در معرض تغییرات گسترده ی دمایی باشد. به استثنای اتصالات به کار برده شده با چسپ حلال، همه ی اتصالات پی وی سی باید به طور جداگانه نگهداری شوند و شیرها نیز باید در برابر گشتاور عملکردی مهار شوند.

 

مهار بندی محوری

یک خط لوله پی وی سی به کار برده شده با چسپ حلال ، معمولاً نیازی به مهاربندی محوری ندارد، اما طراح باید هرگونه تنش روی اتصالات را در نظر بگیرد. با افزایش قطر لوله یا فشار کاری، خوب است که در صورت لزوم مهار کننده های محوری را نصب کنید. یک خط لوله تحت فشار با محل اتصال اورینگی لاستیکی به مهاربندی روی تمام اتصالات نیاز دارد، بویژه به هنگام تغییرات هم راستا و نیز در موقعیت های دیگری که نیروهای فشار نامتعادل وجود دارند.

 

محل اتصال انبساطی

برای نصب روی زمین خط لوله ی به کار برده شده با چسپ حلال، جهت انقباض و انبساط خط لوله، باید تدابیری اندیشیده شود. اگر انتهای خط لوله محدود باشد و تغییرات محتمل حرارتی قابل توجهی وجود داشته باشد، باید اتصالات اورینگی لاستیکی، حداقل هر 12 متر نصب شود تا امکان حرکت در خط لوله فراهم شود.

 

فاصله ی تکیه گاه

فاصله تکیه گاهها برای خط لوله پی وی سی بستگی به فاکتورهایی مانند قطر لوله، چگالی سیال منتقل شده و حداکثر دمای که به ماده لوله می رسد، دارد.

 

لوله های بدون فشار(ثقلی)

جدول زیر از استانداردAS/NZS 2032  فاصله تکیه گاه برحسب متر برای لوله های بدون فشار پی وی سی را نشان می دهد. این فاصله ها ممکن است برای لوله هایی که در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارند یا در جایی که ممکن است دما افزایش یافته باشد ، کاهش یابد. برای اطلاعات بیشتر به استاندارد AS/NZS 2032  مراجعه کنید.

بیشترین فاصله ی تکیه گاه پیشنهادی برای همه رده های لوله بدون فشار پی وی سی

لوله های تحت فشار

جدول زیر از AS/NZS 2032 فاصله تکیه گاه برحسب متر برای لوله ی پی وی سی را که حامل آب c° 20 است نشان می دهد. این فاصله شرایط بارگذاری های بیرونی اضافی را فراهم نمی کند. این فاصله ها همچنین برای لوله های PVC-O   و PVC-M  نیز قابل قبول است.

 

بیشترین فاصله ی تکیه گاه پیشنهادی برای همه رده های لوله تحت فشار پی وی سی برای آب

اگر دما بیش ازc ° 20  باشد فاصله ی افقی باید برای هر c 10° (بالای  c° 20 ) ، در حدود 25 % کاهش یابد. در c °60 تکیه گاه افقی دائمی مورد نیاز است.

 

نصب عمودی

به طور کلی، اجراهای عمودی توسط قلاب های فنری نگهداری می شوند و با حلقه ها یا پیچ و مهره هایی که حرکت را به یک صفحه محدود می کنند، هدایت می شود . گاهی اوقات نگه داشتن  یک رایزر بلند با یک پایه در پایین آن، مفید است.

 

در جاهایی که یک خط لوله پی وی سی باید عبور کند و یا در کف یا دیوار ساختمان جایگذاری شود، باید تدابیری اندیشیده شود تا بدون بریدن سطوح سخت و نیز بدون ایجاد آسیبی به لوله یا اتصالات مراحل نصب انجام شود.

 

 یک فاصله ی حلقوی حداقل بیشتر از 6 میلی متر باید در اطراف لوله یا اتصالات باقی بماند. این فاصله خالی، باید با یک درزگیر انعطاف پذیر مانند نمد بسته بندی شده ی نرم یا  یک روکش لاستیکی بهم پیچیده یا مواد آببندی انعطاف پذیر مناسب دیگر، نگهداری و درزگیری شود. اگر خط لوله از یک دیوار آتش زا عبور کند ، باید طوقه های ضد حریق مناسب، دور لوله نصب شوند. در صورت وقوع آتش سوزی، طوقه های ضد حریق منبسط می شوند و لوله را می بندند و از این طریق مانع از انتشار آتش به تمام لوله می شوند. در خطوط آبرسانی مورد نیاز برای آتشنشانی نباید از طوقه های ضد حریق  استفاده شود، زیرا خروجی لوله را می بندند.

 

محافظت در برابر تخریب خورشیدی

اگر چه لوله پی وی سی در نور مستقیم خورشید قابل نصب است اما وقتی تحت تأثیر نور ماوراء بنفش قرار می گیرد تمایل به تغییر رنگ دارد و نور مستقیم خورشید، باعث از بین رفتن استحکام به ضربه نیز می شود ولی هیچ ویژگی دیگری مختل نمی شود. اگر لوله در نور مستقیم آفتاب نصب شود، توصیه می شود سطح بیرونی را با رنگ سفید یا آبی روشن رنگ کنید.

 

ترجمه: اعظم مرسلی مدیر کنترل کیفیت شرکت پلیمر پارس امین

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی

اخبار مرتبط