ارسال پاسخ

۱۴ بهمن ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2085

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (6)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 اسفند 1397

 

 * موضوع :  اجرای عمليات لوله گذاری و نصب انشعاب فاضلاب گلشهر (اولويت ۲) / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار :  شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: احداث شبکه فرعی آبياری و زهکشی شهرستان مرودشت ۵۱-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث شبکه آبياری و زهکشی شهرستان شيراز۵۲-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب فاز اول آبرسانی به مجتمع غرب وشرق دامن

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۱۵۰۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب کتک شهرستان انديکا (مناقصه ۳۲/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 اسفند 1397

 

* موضوع: خط انتقال اصلی فاضلاب محله نادر (خيابان نواب صفوی ) به روش لوله رانی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد:  ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 اسفند 1397

 

* موضوع: خريد ۹۲۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۵۰۰ ميلی متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: بازساازی و توسعه شبکه آب به طول ۳۵۰۰ متر در محدوده نواحی ۱ و ۲ آبفای منطقه يک شهر تهران به انضمام ۲۳۳ مورد بازسازی و نصب انشعاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه يک شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: بازسازی و توسعه شبکه آب به طول ۳۰۰۰ متر در محدوده ناحيه ۳ آبفای منطقه يک شهر تهران به انضمام ۲۰۰ مورد بازسازی و نصب انشعاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه يک شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 اسفند 1397

 

* موضوع: خريد ۱۴۵۰ مترلوله فاضلاب پلی اتيلن سايز۱۰۰۰ ميلی جهت ابفای کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چاپشلو -خط انتقال چاه جديد وساختمان سرچاه اولويت اجرايی سال ۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر جنگل اولويت اجرايی سال ۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزيع آب شهر بجستان خط انتقال چاه آب مطهری وزون بندی

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری ( توسعه شبکه در سطح شهرستان ) فراخوان ۲۰۹۷۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۴۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه سياخ شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۷۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۴۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 اسفند 1397

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث آدمرو حدفاصل ميدان غدير،بلوار غدير،عبور از جمهوری ۲ و تا روبروی اکبرجوجه و

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد اجرای عمليات۲۰۰۹مترلوله انتقال شبکه فاضلاب اشتهارد/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

* موضوع: خريدلوله واتصالات انشعابات فاضلاب ۱۱۰ ميلی جهت آبفای کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۱۴۵۰ مترلوله فاضلاب پلی اتيلن سايز۱۰۰۰ ميلی جهت ابفای کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: احداث ايستگاه پمپاژ ٬ لوله گذاری خط انتقال و داخل شبکه آب روستای خليل آباد اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان دو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/  مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر جنگل اولويت اجرايی سال ۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزيع آب شهر بجستان خط انتقال چاه آب مطهری وزون بندی

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 15اسفند 1397

 

* موضوع: تجديد مناقصه مناقصه آبرسانی نيسانه پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه مناقصه آبرسانی ميرزا ولی کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه مناقصه آبرسانی گردکانه سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه مناقصه آبرسانی قلعه بهادری سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه مناقصه آبرسانی قوله رش ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن PE۸۰ در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 اسفند 1397

 

* موضوع: اجرای بخشی از خط انتقال شمالی فاضلاب آذرشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از خط انتقال شمالی فاضلاب آذرشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه فاضلاب کوی راه آهن و مناطق متفرقه و ايستگاه پمپاژ کوی نهضت ميانه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه فاضلاب کوی راه آهن و مناطق متفرقه و ايستگاه پمپاژ کوی نهضت ميانه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهرک وليعصر ميانه و ايستگاه پمپاژ مربوطه و اصلاح بای پس تصفيه خانه و مناطق

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهرک وليعصر ميانه و ايستگاه پمپاژ مربوطه و اصلاح بای پس تصفيه خانه و مناطق

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 اسفند 1397

 

* موضوع:  اجرای عمليات احداث شبکه فرعی آبياری و زهکشی دولت آبادشهرستان رستم۴۶-۹۷  

دستگاه مناقصه گزار  سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد:  ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 اسفند 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای کاسين ورزقان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خيرآباد شهرستان سپيدان فراخوان ۲۰۹۷۰۰۱۰۳۷۰۰۰۲۴۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: جمع اوری فاضلاب کرندغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی شهيد رجايی شهرستان زيرکوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 اسفند 1397

 

 * موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب حوزه خرگوش دره زيرحوزه های A , C

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۲۰ شهرداری (جنوب شرقی)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۲۰ شهرداری (جنوب شرقی)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله اي: خريد لوله پلی اتيلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 اسفند 1397

 

 * موضوع: ۱)    خريد ۴۴.۲ تن لوله پلي‌اتيلن تک لايه يا چند لايه PE۱۰۰ ايرانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۱۶۰ ميليمتر - ۹۷/۶۰۰/۱۰۳۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح واجرای خط انتقال آب به طول۲۵۰۰متردرمنطقه جنگل شديد سروستان به شماره فراخوان۲۰۹۷۰۰۳۱۳۵۰۰۰۰۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: امور عشاير استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 5 اسفند 1397

 

* موضوع: خريد لوله جدار چاه آب به مقدار ۴۸۶۰ متر(تجديد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: تهيه ، بارگيری حمل و باراندازی تجهيزات مکانيکال شبکه آبياری تحت فشار اراضی واحد عمرانی اول پاياب سد

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مجتمع مسکونی پرگان شهر برازجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بابل پشت شهرستان بابلسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع صورت شهرستان بابل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه اجرای ۷۸۰ هکتاری شبکه آبياری تحت فشار مهاباد ( واحد عمرانی چهارم )

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب فاز ۲ مسکن مهر(اولويت اول) شهر رشت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه مصالح واجرای خط انتقال آب به طول۲۵۰۰متردرمنطقه جنگل شديد سروستان به شماره فراخوان۲۰۹۷۰۰۳۱۳۵۰۰۰۰۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: امور عشاير استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 بهمن 1397

 

* موضوع: حفاری,لوله گذاری,آزمايش پمپاژوسيمانتاسيون۴حلقه چاه به روش دوراني/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: نصب انشعابات اب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر بوکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 بهمن 1397

 

 * موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان يک-مناطق ۲و۵ شهرداری -ناحيه مرکزی cN قطعه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: م م/ ۰۲۹۲/ ۹۷ -- مربوط به پروژه احداث ۱۸۳۹۷ متر خط لوله ۶ اينچ آب شور از واحد نمکزدايی اهواز ۳ تا چاههای ۶۱-۶۴-۱-۴-۳۶۲-۴۹۴-۵۱۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث آبروهای لوله ای منطقه سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات احداث شبکه فرعی آبياری و زهکشی منطقه سرچهان - باغ صفا ۳۶-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱۰ و ۱۷ شهرداری و منطقه ۹شهرداری قطعات سوم و دهم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب منطقه ويژه اقتصادی بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترمربع نوارهای حفاری پروژه های آب /آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات حفاری،لوله گذاری،آزمايش پمپاژ۲حلقه چاه/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 بهمن 1397

 

* موضوع: جرای شبکه توزيع آب منطقه ۲۱ شهرتهران- خط انتقال ۷۰۰ و ۴۰۰ ميلی متری خود را پس از انجام فرايند ارزياب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان يک-مناطق ۲و۵ شهرداری -ناحيه مرکزی cN قطعه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث آبروهای لوله ای منطقه سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 بهمن 1397

 

* موضوع: اجرای عمليات شبکه فرعی آبياری منطقه فرمشکان شهرستان کوار ۳۵-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی بخش دوم از لوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت فشار اراضی واحدهای عم

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چناران -خط انتقال آب چاه جديد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 بهمن 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح،حمل واجرای لوله گذاری ونصب انشعاب فاضلاب شهرک امام رضا/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۲/۷کيلومتر لوله گذاری، احداث ۲۰ و ۲۰۰متر مکعب مخزن، ،۴۰ متر مربع ساختمان موتورخانه،۲ مورد فنس کشي-آبرسانی دهنو کنگاور ۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قلقله-/۱۳ کيلومتر لوله گذاری، ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعب مخزن،۲ مورد فنس کشی ۱۰۰ متری، ۲ م

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  آبرسانی دهلق وچراغ اباد صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی چقاگلان صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قوله رش-ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی مير اباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی خانم اباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قلعه گاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چناران -خط انتقال آب چاه جديد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 بهمن 1397

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر زاوين تاسيسات هوادهی واصلاح وتوسعه سيستم فيلتراسيون

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۵۳۰۸ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰ PEدر سايزهای مختلف  (( شيراز))

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 بهمن 1397

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر زاوين تاسيسات هوادهی واصلاح وتوسعه سيستم فيلتراسيون

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن اولويت اول

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: از سامانه ستاد خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰اروميه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 بهمن 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بشير آباد سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گردکانه سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی قلعه بهادری سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريدلوله واتصالات جهت آبفای سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بريموند-جانجان کرمانشاه-روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گل انجير دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بريموند-جانجان کرمانشاه-روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی نيسانه پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحيه B۱شهر بهشهر همراه با ارزيابی کيفی فشرده

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی آگاه سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ميرزا ولی کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

* موضوع: مناقصه آبرسانی بشير آباد سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: از سامانه ستاد خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر برای شهر ا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی چرمله سفلی سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

موضوع: مناقصه آبرسانی چرمله سفلی سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 بهمن 1397

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر در مهرشهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

  

* موضوع: لوله گذاری ونصب انشعاب فاضلاب حسن آباد بطول ۶۲۷۰ متر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد