ارسال پاسخ

۱ دى ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2003

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (5)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 بهمن 1397

 

 * موضوع: عمليات تکميلی ساختمان سوله انبار،لوله و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهر آق قلا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات خط انتقال آب از مخزن خط الراس اول تا بعد از انشعاب خط انتقال آب محرم

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان دو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 بهمن 1397

 

* موضوع: گيلانغرب    چله، ويژنان فاز ۱    ۸ کيلومتر لوله گذاری، احداث مخزن ۲۰ متر مکعب ۲ باب، احداث ۱ کيلومتر جاده

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: جوانرود    سرابس    ۵۰۰ متر لوله گذاری، احداث ۳۰متر مکعب مخزن، ، بهسازی ۱دهنه چشمه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۲ کيلومتر لوله گذاری، احداث ۳۰متر مکعب مخزن،۱۵ دستگاه کنتور گذاري-گلی جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی کلاش هوش جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۵۷/۹۷ خريد لوله upvc در اقطار مختلف آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

  

* موضوع: ۳۰۱۶/۹۷خريد لوله پلی اتيلن در اقطار و متراژ مختلف آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: زيرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و انشعابات در سطح شهر يزد( منطقه ۱) شرکت آب و فاضلاب يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: انجام خدمات مهندسی مشاور نظارت عالی وکارگاهی اجرای لوله گذازی خطوط شبکه ونصب انشعابات فاضلاب واصلاح وياز سازی شبکه توزيع آب وانشعاب آب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۱۰/۹۷ خريد لوله upvc به مقدار ۱۰۰۰۰مترآبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 بهمن 1397

 

 * موضوع: انجام خدمات مهندسی مشاور نظارت عالی وکارگاهی اجرای لوله گذازی خطوط شبکه ونصب انشعابات فاضلاب واصلاح وياز سازی شبکه توزيع آب وانشعاب آب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای چله خانه شبستر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری شبکه توزيع آب در مجتمع بيگجه خاتون(روستاهای علاملو و آق کهريز) شبستر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 بهمن 1397

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱ و ۳شهرداری قطعات A۹-A۱۰-B۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بنه خفرک شهرستان فيروزآباد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۳۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کراده (نارک) شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۳۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 بهمن 1397

 

* موضوع: عمليات اجرای شبکه توزيع آب شرب به طول حدود ۵۱۰۰ متر با لوله هايی به اقطار ۴۰ تا ۱۱۰ با فشار کاری ۱۰

 دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد:۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای خط انتقال به طول ۲۱۰۰ متر و ساخت حوضچه کنتور حجمی و شير هوا روستای ولی آباد از توابع بخ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد باقيمانده شيرآلات٬‌اتصالات و متعلقات نواحی عمرانی هامون ۲ و ۴ دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد باقيمانده شيرآلات٬‌اتصالات و متعلقات نواحی عمرانی زابل ۲ و نميروز ۳ دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد باقيمانده شيرآلات٬‌اتصالات و متعلقات نواحی عمرانی هيرمند۲ و ۴ دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: 10 / 11 / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديداجرای ۲۹۷۰متراصلاح شبکه آب و۴۱۰فقره انشعاب نظرآباد / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله جدار چاه آب به مقدار ۴۸۶۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 بهمن 1397

 

* موضوع : تجديداجرای ۲۹۷۰متراصلاح شبکه آب و۴۱۰فقره انشعاب نظرآباد / آبفااستان البرز

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

* موضوع: خريد۱۱۸۸۲عدداتصالات و ۶۲۴۰مترلوله پلی اتيلن درسايزهای مختلف / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله جدار چاه آب به مقدار ۴۸۶۰ متر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی گلبهار (ساخت مخزن ۵۰۰۰متر مکعبی بعلاوه کارهای باقيمانده سايت مخازن

دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان رفسنجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان کوهبنان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری شبکه فاضلاب خ چاله باغ ٬ اکبرآباد٬ شهرک مهندسين و... گرگان با لوله پلی اتيلن دوجداره (آبف

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 بهمن 1397

 

* موضوع: لوله گذاری شبکه فاضلاب خ چاله باغ ٬ اکبرآباد٬ شهرک مهندسين و... گرگان با لوله پلی اتيلن دوجداره (آبف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 بهمن 1397

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه - حفر سه حلقه چاه عميق به طريقه روتاری -رفع اتفاقات،نگهداری از تاسيسات آب آ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اتصالات چدنی و پلی اتيلن ، کنتور ، لوله گالوانيزه ،ضايعات آهنی و شير آلات برنجی بشرح مندرج در اسناد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب کاشان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجراي۲۰۰۹ مترخط انتقال شبکه فاضلاب در اشتهارد/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: انجام عمليات تعمير، نگهداری و راهبری شبكه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال تحت فشار ، ايستگاههای پمپاژ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجراي۲۰۰۹ مترخط انتقال شبکه فاضلاب در اشتهارد/ آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 بهمن 1397

 

* موضوع: اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خليل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده طرح

 دستگاه مناقصه گزار: آب منطقه ای مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی ريوش اتصال چاهک بند خوشرو به خط انتقال موجود اولويت اجرايی سال ۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 دی 1397

 

موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی طرز شهرستان راور *

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

موضوع: مناقصه آبرسانی ميلگه سيف اله اسلام آباد غرب *

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستانهای عنبرآباد و رودبار

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۶۴ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی تکجداره سايز ۶۳۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 دی 1397

 

* موضوع: پروژه مرمت و بازسازی شبکه آبياری و زهکشی تجن بخش (سوم) ساحل چپ رودخانه تجن

 دستگاه مناقصه گزار: آب منطقه ای مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی طرز شهرستان راور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۱۶۰ ميليمتر و لوله پلی اتيلن فاضلابی ۲۰۰ - ۹۷/۱۰۰/۱۰۲۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 دی 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی خانم آباد جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترلوله گذاری فاضلاب بهمراه۶۵۰فقره انشعاب فاضلاب درکرج بزرگ/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب گلستان زون G۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب صالح اباد زون ۲S

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 دی 1397

 

* موضوع: جمع اوری فاضلاب کرندغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: جمع اوری فاضلاب کرندغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه شول بزی شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۲۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب گلستان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خط انتقال فاضلاب کرندغرب به روش لوله رانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 دی 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خيابان امام خمينی،خيابان مطهری و بخشی از خطوط پراکنده شبکه اص

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۱۰۴۹/۹۷اجرای خط انتقال فاضلاب از تلمبه خانه آب های سطحی به تلمبه خانه اصلی فاضلاب چمران

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه شول بزی شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۲۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 دی 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب فاز اول آبرسانی به مجتمع غرب وشرق دامن

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترشبکه جمع آوری فاضلاب بهمراه۲۹۰۰مترلوله گذاری درکرج ورجايی شهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ولوله گذاری مجموعه هورز و هنگام شهرستان قيروکارزين فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۱۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی هفت آشيان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی امام علی ۱ کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خيابان امام خمينی،خيابان مطهری و بخشی از خطوط پراکنده شبکه اص

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 دی 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه های توزيع و خطوط انتقال آب مجتمع همت آباد شکاری شهرستان خاش

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه های توزيع و خطوط انتقال آب مجتمع پشت کمال شهرستان خاش

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترشبکه جمع آوری فاضلاب بهمراه۲۹۰۰مترلوله گذاری درکرج ورجايی شهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه خريد ۳۵۰۴ متر انواع لوله پلی اتيلن از طريق سامانه ستادايران به شماره ۲۰۰۹۷۱۱۸۶۰۰۰۰۶۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ولوله گذاری مجموعه هورز و هنگام شهرستان قيروکارزين فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۱۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی داراب دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی هفت آشيان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی امام علی ۱ کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 دی 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع¬آوری و نصب انشعابات فاضلاب محدوده صدمتری ، محصل شمالی ، محصل شمالی ۲۰ ، طبرسی ۱۷ ، بل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه تامين ‌لوله و لوازم در محدوده بابانظر،مفتح شرقی،ک

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب در محدوده شهرک شهيد رجائی قطعه دوم حد فاصل منهول C۲۴ تا C۳۱با

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب به همراه تامين ‌لوله و لوازم در محدوده بلوار الزهرا، کارگر راضی، سرخس و ب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۹۷-۳۱ خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گازاستان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 دی 1397

 

موضوع: خريد۲۲۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز۲۰۰,۲۵۰و۳۱۵ميليمتر / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

موضوع: اجرای خط انتقال به طول ۳۵ کيلومتر (آبرسانی به ۱۴ روستای پايين دست سد البرز)

 دستگاه مناقصه گزار: آب منطقه ای مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 دی 1397

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلا ب جنوبی (خط A) شهر رشت

 دستگاه مناقصه گزا: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلا ب جنوبی (خط A) شهر رشت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش هجدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش نوزدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن به ميزان مجموعاً ۱۰۱ تن معادل ۳۱ کيلومتر در اقطار مختلف ۴۰ تا ۲۵۰ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب شهرک غرب زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای خط لوله پمپاژ انتقال فاضلاب،کارهای ساختمانی ومحوطه سازی تلمبه خانه PMP۱شهرجديد/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله پلی اتيلن دو جداره فاضلابی ۶۰۰ با واشر سرخود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله پلی اتيلن دو جداره فاضلابی ۶۰۰ با واشر سرخود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 دی 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع آوری فاضلاب خيابان ميلاد (قلعه نو)شهر سبزوار

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله آبکش به تعداد ۶۰۰شاخه ۶ متری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۶۳/۹۷ خريد لوله پلی اتيلن تک جداره ۳۱۵مم به مقدار ۳۰۰۰متر طرح آرسانی خرمشهر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی سربنان شهرستان زرند (تجديد۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 دی 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی فيروزه روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: مناقصه آبرسانی حسن آباد روانسر / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه  / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی کولسه جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه اجرای عمليات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غير پراکنده همراه لوله

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه تأمين لوله و لوازم در محدوده پراکنده

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 دی 1397

 

 * موضوع: مناقصه آبرسانی پاسار هرسين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب درکرج بزرگ بصورت پراکنده بطول ۵۰۰۰ متر / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آّبرسانی به روستاهای اقماری شهر ديهوک طبس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 دی 1397

 

 * موضوع: از سامانه خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی يکسر کوپلر به اقطار ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر به ه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: از سامانه خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی يکسر کوپلر به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر به

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستاهای گچساران از سد کوثر (دژ سليمان) (شامل تهيه و اجرای لوله لوله پلی اتيلن به قطر۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی سادات محمودی (شامل احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی و حوضچه های شيرآلات و ...) طبق برآ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای تنگ سريز (شامل تهيه و اجرای لوله فولادی اتصال جوشی ۸۰ ميليمتر معادل ۳ اينچ به ض

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گلی جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ده سرخ و گلباغی جوانرود

 دستگاه مناقصه گزارک شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع : مناقصه آبرسانی خرم آباد عليا روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: مناقصه آبرسانی صادق آباد روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: مناقصه آبرسانی سرابس جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی کلاش هوش جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی شويل صادق خان دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی چله، ويژنان فاز ۱ گيلانغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 دی 1397

 

 * موضوع: آبرسانی به روستای عين غانم (شهرستان دهلران)

 دستگاه مناقصه گزار: نورالله تيموری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی کلاش نهنگ ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: جمع آوری و انتقال فاضلاب از ايستگاه زون Cتا ابتدای جاده ورودی تصفيه خانه فاضلاب فومن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پنج لايه در قطرهای ۲۰و۲۵و۳۲و۵۰ومم به مقدار ۳۵۶۳۰متر شرکت آبفای مشهد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله يو پی وی سی در شرکت آبفای مشهد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: جمع آوری و انتقال فاضلاب از ابتدای جاده ورودی تصفيه خانه تا تصفيه خانه فاضلاب شهر فومن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 دی 1397

 

* موضوع: اجرای فاضلاب شربعتی پيمان ۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب محله شريعتی کرمانشاه پيمان ۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: لوله گذاری شبکه توزيع آب در مسير روستای بسطاملو از مجتمع ارس شهرستان خداآفرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله گذاری خط انتقال آب و جابجايی لوله های قسمتی از خط انتقال آب در مسير روستای ملکيان از مجتمع استيار اسکندر تبريز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 دی 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری فاضلاب در سطح شهر قم (بخش اول) - ۹۷/۶۰۰/۱۰۲۵

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای خط انقال فاضلاب نسيم شهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی آبرسانی به روستای هيو از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خط انتقال آبرسانی و زون بندی شبکه توزيع آب شهر بهشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 دی 1397

 

* موضوع: خريدو اجرای پروژه عمليات حفاری ، لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های درش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و اجرای پروژه عمليات حفاری ، لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های در

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديدخريد۶۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي۲۵۰ / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز /  مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۱۷۴۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز۷۵الي۲۰۰ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 دی 1397

 

* موضوع: خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی کوپلر سرخود به اقطار ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر به همراه واش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبكه فاضلاب، شبكه آبياری قطره ای، مخزن بتني٬ مخزن فلزی، ابنيه ايستگاه TBS گاز سرخه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن اولويت اول

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بابل پشت شهرستان بابلسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی فقيه محله مجتمع رودباری کنار شهرستان تنکابن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی سورک شهرستان نکا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی لمراسک شهرستان گلوگاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن شهرستان انديکا (۱۱/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۵۶۴ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی تکجداره کروگيت سايز ۶۳۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد