ارسال پاسخ

۵ آبان ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1913

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (4)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 آذر 1397

 

* موضوع: اجرای خطوط فاضلابرو پراكنده به روش لوله رانی مکانيزه طرح شبکه و تاسيسات فاضلاب شهر گناوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای عمليات يكپارچه تاٌمين منابع مالی واجرای شبكه های فرعی جمع آوری وانتقال فاضلاب ونصب انشعابات فا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه تهيه لوله و لوازم حفاری،لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی فاز ۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه اجرای عمليات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غيرپراکنده در سطح منطقه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 آذر 1397

 

موضوع: اجرای عمليات شبکه فرعی آبياری اراضی پاياب سد سلمان فارسی شهرستان قير و کارزين۳۳-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون E

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: فروش اقلام ضايعاتی مانند انواع لوله کابل ،‌اتصالات و ...

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: عمليات لوله گذاری خطوط جمع آوری چاههای جديد الحداث يزدگرد و شاهديه شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش شانزدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش هفدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تجديدخريد۸۰۰۰مترلوله پلی اتيلن۷۵الي۲۰۰ ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: اجرای عمليات شبکه آبياری و زهکشی منطقه خونگک مشکان شهرستان خرم بيد ۳۴-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

موضوع: عمليات اجرايی شبکه های توزيع و خطوط انتقال آب مجتمع پشت کمال شهرستان خاش ۹۷.۲۹

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی کوپلر دار به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر به همراه واشر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷


موضوع: اجرای خطوط فاضلابرو پراكنده به روش لوله رانی مکانيزه طرح شبکه و تاسيسات فاضلاب شهر گناوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 آذر 1397

 

موضوع: خريد و لوله گذاری فاز ۲ پروژه فتح آباد شهرستان شيراز تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: خريد ۳۹۵۰ شاخه لوله دوجداره کوپلر سرخود پلی اتيلن و ۲۷۰ عدد کوپلر در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: اجرای خطوط فاضلابرو پراكنده در سطح شهر ديلم (۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: آبرسانی به روستای سئين و بنمار سرعين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی دريجان شهرستان بم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 آذر 1397

 

موضوع: تهيه و نصب ۱۰۰۰ فقره انشعاب پراکنده فاضلاب و اجرای ۶۰۰ متر شبکه فاضلاب (توسعه و بازسازی)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه يک شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: خريد ۵۵۳۰۸ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی ۸۰ PE در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۷  

  

موضوع: خريد ۵۰۰ تن لوله پلی اتيلن PE-۸۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه مال حاجی شهرستان ممسنی تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۰۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه جوزارشهرستان ممسنی تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۰۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت شهرستانهای تابعه ۱

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد و لوله گذاری فاز ۲ پروژه فتح آباد شهرستان شيراز تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: خريد ۳۹۵۰ شاخه لوله دوجداره کوپلر سرخود پلی اتيلن و ۲۷۰ عدد کوپلر در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 آذر 1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سه لايه به قطرهای ۱۱۰ ، ۹۰ ، ۷۵ ، ۶۳ ميلی متر با فشار ۱۰ بار و مجموعآ به ميزان ۴

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۵۱/۹۷ خريد انواع لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 آذر 1397

 

* موضوع: اجرای عمليات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غير پراکنده همراه لوله و لوازم در س

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد:  ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه تأمين لوله و لوازم در محدوده پراکنده شرق مشهد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه تأمين لوله و لوازم در محدوده پراکنده غرب مشهد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسنا: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن به ميزان مجموعاً ۲۳۲تن معادل ۵۹ کيلومتر در اقطار مختلف ۴۰ تا ۲۰۰ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 آذر 1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن به ميزان مجموعاً ۲۳۲تن معادل ۵۹ کيلومتر در اقطار مختلف ۴۰ تا ۲۰۰ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 آذر 1397

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترلوله گذاری فاضلاب درکرج و رجايی شهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه حسين اباد قبله شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۲۰۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۵۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی خط انتقال فاضلاب فامنين(قطر۵۰۰ ميليمتر) به شماره ۹۷/۱۹۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 آذر 1397

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع سراب نيلوفر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع قلعه شاهين سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲ شهرداری قطعات اول،دوم،سوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آبرسانی به غرب بندرعباس- شهرك امام علی

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 آذر 1397

 

موضوع: خريد اتصالات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند-نو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: ۱۰۴۴/۹۷ اجرای تاسيسات فاضلاب شهر مسجد سليمان شبکه جمع آوری خطوط اصلی و انتقال و احداث تصفيه خانه

مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی ۱۲ روستا کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: عمليات آبرسانی به روستاهای سعيدآبادواغشت از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: عمليات آبرسانی به روستای هيو از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب درشهرجديدهشتگرد بطول۵۰۰۰متر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

 

موضوع: عمليات اجرای انشعابات فاضلاب واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی اشراق ، نوآوران ، روی ، خرمدره و شريف اب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: عمليات اجرای سيستم آبياری قطره ای در شهرک صنعتی اشراق

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۷

 

موضوع: عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقی مانده محله سورو - غرب بلوار دانشمند

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 آذر 1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف مورد نياز پروژه های آبرسانی جهت ادارات تابعه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: از سامانه دولت :احداث شبكه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر نقده(۱)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی دهدشت غربی (شامل تهيه و اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۱۵۰ ميليمتر (معادل ۶ اين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی دره لبک (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر۶۳ ميليمتر به طول ۳۰۰۰متر و لوله پلی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات خط انتقال و راه اندازی ۱۰ حلقه چاه آب شرب به همراه تأمين لوله و لوازم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی آبرسانی به روستای خور از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديدخريد۵۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي۲۵۰(اولويت اول)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه در مجتمع شمس حاجيان شهرستان اروميه و تجديد احداث پست برق و نيرورسانی به

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 آذر 1397

 

* موضوع: اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو ی فرعی در سطح شهر آستارا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به مجتمع روستايی سربنان شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات زيرسازی و روسازی ترميم نوار حفاری شبکه جمع آوری فاضلاب پراکنده شهر بندرعباس

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 آذر 1397

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری بخش سوم شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده شمال بلوار جمهوری بندرعباس

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه ،بارگيری،حمل و اجرا(نصب) ۲۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی درباقيمانده زون G و بخشی از زونB شهر ملا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه مصالح,حمل ونصب۹۰۰۰مترانشعاب فاضلاب و۶۰۰مترلوله گذاری درکرج بزرگ(اولويت دوم)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی فقيه محله مجتمع رودباری کنار شهرستان تنکابن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۶۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر(اولويت۵)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 آذر 1397

 

* موضوع: خريد لوله و لوله گذاری و حفر چاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله گذاری خط انتقال آب در روستای حيدرآباد و لوله گذاری شبکه توزيع آب در روستای ايری سفلی شهرستان جلفا شهرستان بستان آباد

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد تهيه وتامين لوازم انشعابات اب وفاضلاب استان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 آذر 1397

 

* موضوع: لوله گذاری خط انتقال آب در روستای حيدرآباد و لوله گذاری شبکه توزيع آب در روستای ايری سفلی شهرستان جلفا شهرستان بستان آباد

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: خريد تهيه وتامين لوازم انشعابات اب وفاضلاب استان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به روستای ذکری شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه مجتمع آبرسانی درويش آباد شهرستان سربيشه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه مجتمع آبرسانی شاخن واشان شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه مجتمع آبرسانی براکوه ،‌قصبه ، چهکندک شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجيد مناقصه مجتمع آبرسانی حامی - دهن رود شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه مجتمع آبرسانی استند - سه فرسخ شهرستان نهبندان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد ماقصه مجتمع آبرسانی فخرود (آبرسانی به روستای سيدان) شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 آبان 1397

 

* موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب محله شريعتی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: احداث (تکميل نواقصات)شبکه های فرعی آبياری وزهکشی علويان صوفی چای واقع درپاياب شبکه های فرعی ۳و۴سدعلو

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۹ / ۱۳۹۷  

  

* موضوع: طرح آبرسانی شانديز -خط انتقال از ايستگاه پمپاژ اول تا سه ابراهيم آباد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب زون f۶ فسا - پيمان ۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 آبان 1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۷ شهرداری قطعات E۵ و E۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی گلبهار -ساخت مخزن ۵۰۰۰متر مکعبی به علاوه کارهای باقيمانده سايت مخزن

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 آبان 1397

 

* موضوع: اجرای پروژه شبکه جمع آوری آبهای سطحی فاز ۲ شهرک صنعتی چناران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع فضل الهی ولاشارکاهی شهرستان های قصرقند و

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۱۰۲۷/۹۷ تکميل شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی مسکن مهر شهرک شهيد چمران

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های موردنياز طرحهای انتقال آب شهرستانهای خرم دره- زنجان-سلطانيه۴

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: اجرای شبکه فاضلاب شريعتی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 آبان 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح،حمل واجرای نصب۹۰۰۰مترانشعابات فاضلاب پراکنده و۶۰۰مترلوله گذاری کرج بزرگ/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۴۸۲۵۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۳۰۳۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۳۹۵۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد۶۰۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰(اولويت دوم)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۱۲۰۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز ۷۵ الی ۲۰۰ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 آبان 1397

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش پانزدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش چهاردهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی شانديز -بهسازی ونوسازی ايستگاه پمپاژ ۱-۲-فاز يک

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 آبان 1397

 

 * موضوع: طرح آبرسانی شانديز -بهسازی ونوسازی ايستگاه پمپاژ ۱-۲-فاز يک

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: حفر ٬لوله گذاری وآزمايش پمپاژ سه حلقه چاه آب شرب گلبهار

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 آبان 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون E

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون E

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط لوله پمپاژ انتقال فاضلاب,کارهای ساختمانی و ... تلمبه خانه فاضلاب بروشPC/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: " خريد لوله آبکش به مقدار ۶۵۰ شاخه ۶ متری(تجديد)

مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۶۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر/ آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 آبان 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه صالح آباد شهرستان ارسنجان فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع : عمليات اجرايی و احداث بخشی از شبكه جمع آوری فاضلاب شهر زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 آبان 1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی ماهميران شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

*  موضوع: مجتمع آبرسانی القار شهرستان بيرجند

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی مزداب و آسو شهرستان بيرجند (آبرسانی به روستای رهنيج)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

  

* موضوع: مجتمع آبرسانی جيک و زيدر شهرستان سربيشه (آبرسانی به روستای گلنام)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی چرمه نوده شهرستان سرايان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به روستای علی آباد داورآباد شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ۱۲ روستا کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 آبان 1397

 

موضوع: خريد۸۰۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز۷۵الي۲۰۰ميليمتر/ آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديدشبکه جمع آوری فاضلاب کرج بزرگ بطول۵۰۰۰متر/ آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی امام حسن قصرشيرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی چشمه قلی جان روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سيار روستاهای تحت پوشش کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای خريدو حمل لوله های پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای يزد / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد تجهيزات فاضلاب جهت شهرهای فسا و سپيدان داراب و نورآّباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 آبان 1397

 

موضوع: خريد ۲۹۸۰۰متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۶۳و۹۰و۱۱۰و۲۰۰و۲۵۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای شرقی (تجديد۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان

 

موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی (تجديد۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 آبان 1397

 

موضوع: خريد و لوله گذاری فاز ۲ مجموعه فتح آباد شهرستان شيراز عمومی ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: ۹۷-۲۳ خريد انواع لوله پلی اتيلن ۹۰و۶۳و۱۲۵و۱۶۰و۲۲۵ ميليمتری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گازاستان قزوين / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 آبان 1397

 

* موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه جوزار شهرستان ممسنيفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۳

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه مال حاجی شهرستان ممسنی فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۲

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه در روستاهای استان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 آبان 1397
 

* موضوع: لوله پلی اتيلن ۱۶۰ PE=۸۰ PN=۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله پلی اتيلن ۲۵۰ ميلی PE=۸۰ PN=۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب درمهرشهر بصورت پراکنده بطول ۵۰۰۰ متر / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی استند- سه فرسخ شهرستان نهبندان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی حامی - دهن رود شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به روستای ذکری شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب نهاوند ۹۷/۱۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۵۴۰۰ متر لوله پلی اتيلن سايز ۷۵ الی ۲۰۰ ميليمتر / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۷


مناقصات لوله و اتصالات 07 آبان 1397
 

* موضوع: عمليات اجرای خط انتقال به طول ۲۱۰۰ متر و ساخت حوضچه کنتور حجمی و شير هوا روستای ولی آباد از توابع ب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب کرند غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب واستانداردسازی انشعابات فاضلاب سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری وخط انتقال منطقه زعفران واحمداباد سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 آبان 1397

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قوری چای (از روستای بوکت به مهماندار ) ش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۵۹۳۵ متر شبکه جمع آوری فاضلاب در شاهين ويلا / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 آبان 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قوری چای (از روستای بوکت به مهماندار ) ش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قلعه جوق شهرستان ملکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد۵۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ ميليمتر/ آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه خان زنيان شهرستان شيراز تجديدفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۷۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر قره ضيا الدين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن مرحله دوم فاز اول شبکه فرعی آبياری تحت فشار پاياب سدگاوشان کامياران -کردستان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد