ارسال پاسخ

۲۸ مرداد ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1767

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (3)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 آبان 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی زلان جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی تپه ماران سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه تهيه لوله و لوازم حفاری ، لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی – فاز اول

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت سایر اسناد: ۵ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی شانديز -اجرای خط انتقال از ايستگاه پمپاژ ۱-۲تا سه راهی ابراهيم آباد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۸ / ۱۳۹۷

  

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن فاضلابی ۲۰۰ و۲۵۰و۳۱۵و۴۰۰و۵۰۰ ميليمتری بهمراه واشر و کوپلر مربوطه برای شهرپارس آب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 مهر 1397

 

* موضوع :  ۳۰۴۱/۹۷خريد لوله يو پی وی سی به قطر ۱۰۰۰ميليمتر مورد نياز تکميل خطوط اصلی فاضلاب تحت فشار ْآبادان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲ شهرداری قطعات اول،دوم،سوم

دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای مختلف جهت ادارات تابعه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی کانی عزيز و قوچی باشی سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات خريد و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه بجنورد به طول ۲ کيلومتر

 دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه بجنورد / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی و احداث بخشی از شبكه جمع آوری فاضلاب شهر زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوازم انشعابات آب وفاضلاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف طبق مشخصات فنی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 مهر 1397

 

موضوع: تامين ، حمل و باراندازی لوله پلی اتيلن اراضی پاياب سد غلامان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای احداث شبکه های فرعی آبياری وزهکشی ستارخان واقع درشبکه های فرعی ۳و۴پاياب ترا

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريدلوله های پلی اتيلن از نوع pe۱۰۰در سايزهای ۲۵۰و۳۱۵ موردنيازبرای پروژه آيدوغموش شهرستان ميانه

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب محله شريعتی کرمانشاه پيمان ۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب /  مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: مرمت و بازسازی شبكه های انتقال آب و آبياری و زهكشی ميناب ، شميل و تاسيسات الكتريكال و مكانيكال وابست

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تامين ‌متمرکز اقلام انشعاب آب ( لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله واتصالات و ... ) در سايز های ½ اينچ ب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 مهر 1397

 

* موضوع: تامين ‌متمرکز اقلام انشعاب آب ( لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله واتصالات و ... ) در سايز های ½ اينچ ب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين ‌متمرکز اقلام انشعاب آب ( لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله واتصالات و ... ) در سايز های ½ اين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی سراب نيلوفر کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع : آبرسانی به مجتمع های روستايی دره در شهرستان رفسنجان (تجديد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 مهر 1397

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی دره در شهرستان رفسنجان (تجديد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان رودبار (تجديد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه اميرايوب شهرستان رستم تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۶۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تخته سنگ شهرستان سپيدان تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۶۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب محله شريعتی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 مهر 1397

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تخته سنگ شهرستان سپيدان تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۶۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب شهر کبودرآهنگ ۱-۹۷/۱۷۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط انتقال وتوسعه شبکه روستاهای مجتمع خلعت آباد شهرستان کبودراهنگ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان همدان

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 مهر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرای اصلاح شبکه توزيع آب شهرهای فارغان و حاجی آباد

دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای اصلاح شبکه توزيع آب شهرهای فارغان و حاجی آباد

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر داراب - پيمان ۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: نقشه برداری و طراحی پروژه های آبياری تحت فشار زير ۱۰ هکتار و آبياری کم فشار زيرسطحی و انتقال آب با لوله داخل مزرعه در سطح ۳۵۰۰ هکتار در شهرستانهای تابعه استان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 مهر 1397

 

* موضوع: خريد ۵۹۹۹۶ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۱۵ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و کانال سيل بر فاز توسعه دوم شهرک صنعتی خرم آباد۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله آبکش به مقدار ۶۵۰ شاخه ۶ متری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب ش اسلام ابادکنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه شهرک پيامبر اعظم ( ص ) و پراکنده شهر بندرعباس

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات بهره برداری ورفع اتفاقات انشعابات شبکه جمع آوری وکليه تاسيسات فاضلاب/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 مهر 1397

 

* موضوع: خريد ۵۹۹۹۶ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۱۵ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن روستای لاله دان٬ماهنيان شهرستان رزن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان همدان / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی فاضلاب مناطق پنجگانه ۱۴۹.۳-۳-۹۷شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 مهر 1397

 

* موضوع: فراخوان عمومی تامين لوله بتن پليمری عمليات لوله رانی طرح فاضلاب تهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد اتصالات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 مهر 1397

 

  * موضوع: عمليات اجرايی تکميل شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب چهارراه سيروس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب ۳۰۰واحدی مسکن مهرقصرشيرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای فاضلاب شهرصحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب ونصب در سطح شهر پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 مهر 1397

 

* موضوع: تامين مالی واجرای بخشی از طرح اصلاح شيوه آبياری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی گلال پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تامين منابع مالی واجرای بخشی از شبکه های اصلی وفرعی فاضلاب و...شاهين ويلا(فاينانس)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 مهر 1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب و بخش اول شبکه توزيع آب شهر دالکی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب از مخزن قلعه سفيد به شهر دالکی

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع فضل الهی ولاشارکاهی شهرستان های قصرقند و

  دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 مهر 1397 

 

* موضوع: فراخوان عمومی تامين ،حمل لوله های بتن پليمری عمليات لوله رانی طرح فاضلاب تهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب در کرج بزرگ بصورت پراکنده بطول ۵۰۰۰ متر / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 مهر 1397

 

* موضوع: خط انتقال فاضلاب شهرک زاگرس مريوان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در روستای فشندک از توابع شهرستان طالقان در استان البر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در روستاهای خوزنکلا ٬ وينه در شهرستان کرج در استان ا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای لوله گذاری خطوط خروجی سايت مخازن پهنه آ شرکت آبفای مشهد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله٬‌اتصالات و متعلقات پلی اتيلن شبکه های آبياری رودخانه های مرزی استان اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی شصت کلاته- عمليات باقيمانده احداث انبار (سوله) ، روشنايی محوطه و احداث ساختمان نگهبان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب روستايی استان گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی کتول-عمليات اجرايی خط انتقال مسير چاه خارکلاته تا مخازن ۲۰۰۰ و ۵۰۰ متر مکعبی مجتمع کتو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب روستايی استان گلستان / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: " عمليات اجرايی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهميرزاد به طول ۲۲۰۰۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: " عمليات اجرايی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهميرزاد به طول ۲۷۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 مهر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع‌آوری فاضلاب نواحی(SA-D–SA-B۲) شهر سربيشه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله دوجداره پلی اتيلن قطر ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۱۰۳۸/۹۷ اجرای شبکه توزيع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر باغملک

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۱۰۳۸/۹۷ اجرای شبکه توزيع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر باغملک

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب کرند به صورت لوله رانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: نصب ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به همراه ۳۰۰ متر توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده در سطح منطقه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه يک شهر تهران / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 شهریور1397

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی

 

* موضوع: پروژه آبرسانی آبريگون (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر ۲۰ ميليمتر به طول ۸۰۰متر و لوله پلی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب درسايت علی پروين بطول۱۷۵۰متر/ آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰ شاخه لوله و ۶۳۰۰ عدد اتصالی پلی اتيلن دوجداره فاضلابی در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله فاضلابی کاروگيت کوپلر سر خود به همراه واشر به قطر های ۲۵۰،۳۱۵و۴۰۰ ميليمتر ۹۷/۱۸۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 شهریور1397

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷   

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 شهریور1397

 

* موضوع : خريد و لوله گذاری مجموعه خط محرم ( کشکو ) تجديدفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۵۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خط انتقال فاضلاب شهرستان همدان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان همدان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد، حمل و عمليات لوله‌گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلي‌اتيلن در اقطار مختلف و به طول تقريبي۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی درک رودبار شهرستان سوادکوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 شهریور1397

 

* موضوع : آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۳۳.۳و۱۳۴.۳و۱۳۸.۳-۲-۹۷و۱۶۳و۱۶۴و۱۶۵و۱۶۷-۳-۹۷شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات تکميلی قطعه دوم خط انتقال آب شبکه قلعه چای تا کيلومتر ۵۰۰+۱۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع قشلاقات شهرستان کليبر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب مجتمع يخفروزان شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری شبکه توزيع آب مجتمع بيگجه خاتون شهرستان شبستر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه محمد آباد تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۵۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه در روستاهای آذربايجان غربی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 شهریور1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش هشتم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای اجرای عمليات لوله گذاری شبکه فاضلاب در سطح شهر زنجان بشماره۲۲-۹۷

مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 شهریور1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب از مخزن قلعه سفيد به شهر دالکی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع نهرابی روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی شيخ صله ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 شهریور1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی فخرود شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات خريد و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه ماهور شهرستان ممسنی تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 شهریور1397

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی لوله گذاری شبکه فاضلاب شهر خورزوق ۱۴۸-۲-۹۷شرکت آب فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 

* موضوع: از سامانه دولت خريد وحمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار مختلف برای شهرهای اروميه،بوکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی

 

* موضوع: تجديد مناقصه لوله پلی اتيلن تک جدار PE۱۰۰سايز ۲۵۰فشار ۳/۶ به مقدار ۳۴۸۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد

 

* موضوع: ۳۰۲۴/۹۷ خريد لوله پلی اتيلن تک جداره ۳۱۵م م به مقدار ۴۵۰۰متر لوله پلی اتيلن تک جداره ۱۶۰م م به مقدار ۷۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و تامين لوله و اتصالات پلی اتيلن شبکه فرعی آبياری و زهکشی اراضی سامانه گرمسيری ايلام بخش ۵

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 10شهریور1397

* موضوع:تامين کالا شبکه فاضلاب محلات هدف شهر همدان
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ 


* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی شهرستان سراب
دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷


مناقصات لوله و اتصالات 07 شهریور1397
 

موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی شهرستان سراب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 شهریور1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا شبکه فاضلاب محلات هدف شهر همدان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا شبکه جمع آوری آبهای سطحی محلات هدف شهر همدان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 شهریور1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غيرپراکنده به همراه تأمين لوله و لوازم در سطح منط

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی بخشی ازلوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت ¬فشار مزارع واحد¬های عمرا

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 شهریور1397

 

* موضوع: اجرای ايستگاه و خط انتقال فاضلاب از پارک ساحلی به خيابان پاسداران بندر انزلی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و تکميل اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقيمانده مسکن مهر صفادشت به طول ۹۰۰ متر با لوله های پلی اتی

مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای احداث شبکه های فرعی آبياری وزهکشی ستارخان واقع درشبکه های فرعی ۳و۴پاياب ترا

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه عمليات اجرايی حدود ۱۷کيلومترلوله گذاری و نصب۲۲۶۰ فقره انشعاب آب در شهرستان ملارد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 مناقصات لوله و اتصالات 03 شهریور1397

 

* موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبياری و زهکشی ساحل راست زولا

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بهارستان محمد آباد(شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر ۱۱۰ ميليمتر و لوله پلی ات

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰ شاخه لوله و ۶۳۰۰ عدد اتصالی پلی اتيلن دوجداره فاضلابی در سايزهای مختلف

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۲۹۷۰متراصلاح شبکه آب و۴۱۰فقره انشعاب آب نظرآباد/آبفا استان البرز

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تکميل خط انتقال آب صومعه سرا با لوله پلی اتيلن به قطر ۳۱۵ ميليمتر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 مرداد 1397

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بهارستان محمد آباد(شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر ۱۱۰ ميليمتر و لوله پلی ات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 مرداد 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب ش اسلام ابادکنگاور

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب پاوه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع سرابله سرپل ذهاب

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های ۱۶ ميليمتری شبکه فرعی انتقال آب سدهای ژاوه و امير آباد ورمشت سنندج و کامياران کردستان

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 مرداد 1397

 

 * موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه محمدآباد شهرستان استبان فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۳۷

مهلت ارسال پيشنهاد: ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب جهت اتصال شهرک نارون به خط انتقال فاضلاب شهر زنجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه۲۱روستا شهرستان خرامه تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۳۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

برای مشاهده آرشیو اینجا را کلیک کنید.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
علی سوری شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
لوله دو اینچ درجه یک می خواستم.۱۰۰۰ متر ارسال پاسخ