ارسال پاسخ

۲۵ تير ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1694

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (2)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 مرداد 1397

 

* موضوع: خريد لوله های ۱۶ ميليمتری شبکه فرعی آبياری تحت فشار سامانه انتقال سد آزاد سنندج - کردستان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلنی به سايز ۶۳ مليمتری - سری دوم ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلنی به سايز ۹۰ مليمتری - سری دوم ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی ايلنی به سايز ۱۶۰ ميليمتری - سال ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۷۱۰م م به تعداد ۳۰۰۰ متر طول (pn۶ -۱۰۰pe) ( مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد منا

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن دوجداره ۳۰۰ م م به مقدار ۱۰۰۰ متر، لوله پلی اتلن دو جداره ۲۵۰ م م به مقدار ۱۰۰۰

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۲۵۰ م م به مقدار ۳۰۰۰ متر، لوله پلی اتيلن ۳۱۵ م م به مقدار ۶۰۰۰ متر، لوله پلی ات

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرا و بهسازی شبکه فرعی ابياری تحت فشار پاياب کانال o مغان - پايلوت

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد تامين منابع مالی واجرای بخشی از شبکه های اصلی وفرعی فاضلاب شهرداری وشاهين ويلا/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 مرداد 1397

 

* موضوع : عمليات اجرايی تعويض و توسعه شبکه های توزيع آب شهرهای عسلويه و نخل تقی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع : اجرای خط انتقال تکميلی فاضلاب شهر سبزوار

 دستگاه مناقصه گزار : عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 مرداد 1397

 

* موضوع: تهيه لوله و حمل و اجرای شبکه فاضلاب مناطق I,F شهرقدس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۷   

 

* موضوع: اصلاح۲۷۷۰مترشبکه و۵۳۳فقره انشعاب آب اشتهارد / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: سه راه يو پی وی سي۱۰۰۰*۸۰۰ *۱۰۰۰ به مقدار ۲۸ عدد، زانو يو پی وی سی ۴۵*۱۰۰۰ به مقدار ۲۴ عدد، زانو يو

 دستگاه مناقصه گزار : آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله UPVC ۱۶۰ م م به مقدار ۱۰،۰۰۰ متر ( مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه )

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه زين آباد شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 مرداد 1397

 

* موضوع: خريد ۹۴۵۴مترلوله فاضلابی ۲۰۰ الی ۱۲۰۰ هرسين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۴۲۰۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره فاضلابی سايز ۶۳۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: تهيه و حمل لوله های پلی اتيلن به قطر ۶۳۰ ميليمتر و بطول ۱۵۲۰ متر شبکه اصلی آبياری امير آباد و رمشت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گزاری فاضلاب به روش لوله رانی کرندغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه زين آباد شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 مرداد 1397

 

* موضوع:  خريد لوله پلی اتلين سايز ۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰ميليمتر ۱۱۰اتمسفر به متراژ ۴۲۰۰۰متر جهت تربت حيدريه   

دستگاه مناقصه گزار:  عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد:  ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۷    

 

* موضوع  خريد و لوله گذاری پروژه کلاکلی شهرستان جهرم تجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۳   

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس 

    

* موضوع:  خريد و لوله گذاری وبازسازی شبکه روستاهای شهرستان رستم تجديدفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۶   

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد:  ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۷     

    

* موضوع  خريد و لوله گذاری پروژه کلاکلی شهرستان جهرم تجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۳   

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد:  ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۷     

 

* موضوع:  خريد و لوله گذاری پروژه تخته سنگ شهرستان سپيدان تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۷   

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد:  ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۷      

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 مرداد 1397

 

* موضوع: تعمير و نگهداری شبکه جمع آوری،انشعابات و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای همدان و مريانج ۱۷۶/۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه کلاکلی شهرستان جهرم تجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۳

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن بابت طرحهای اصلاح شبکه آب شهرهای استان( آبفا گلستان)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و اجرای شبکه فاضلاب در سطح شهر قم همراه با نصب انشعابات (بخش يک) - ۹۷/۷۰۰/۱۰۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 مرداد 1397

 

* موضوع  : پروژه آبرسانی آبسردان (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن ,۱۲.۵ PE۸۰PN۱۰ به قطرهای ۲۰ ميليمتر(پلی پرو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و اجرای شبکه فاضلاب در سطح شهر قم همراه با نصب انشعابات (بخش يک) - ۹۷/۷۰۰/۱۰۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 مرداد 1397

 

موضوع: لوله پلی اتيلن دو جداره ۲۰۰ لوله پلی اتيلن دو جداره ۲۵۰ واشر مانشون پلی اتيلن ۲۰۰ واشر مانشون پلی ات

دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۱۰۳۳/۹۷ احداث شبکه فاضلاب و انشعابات منازل نقاط پراکنده شهر خرمشهر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات خريد و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه (( شيراز))

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 مرداد 1397

 

موضوع: خريد لوله ولوازم انشعابات فاضالب سايز ۱۱۰ جهت آبفای روانسر *

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب /  مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 مرداد 1397

 

 * موضوع: خريدمقدار۱۰۳۴۸مترلوله فاضلابی ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ م م

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۹۷-۰۰۳ مزايده عمومی اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتيلن رده PE-۸۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه خان زنيان شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۱۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: از سامانه الکترونيکی خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی برای شهرهای اروميه بوکان و ....

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 مرداد 1397

 

* موضوع: خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن خطوط انتقال اب سد پيله سهران به اراضی روستاهای نيار و اق بلاغ اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره به اقطار مختلف برای شهرهای اروميه شاهين دژ بوکان و..

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه خان زنيان شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۱۶عمومی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه خان زنيان شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۱۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 مرداد 1397

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع لوداب (شامل تهيه و اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۸ اينچ به طول ۱۰۶۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بالوله پلی اتيلن بقطر۲۵۰ميليمتری طول۸۰۰متر-قسمت سوم-آبفای منطقه۳ شهرتهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 مرداد 1397

 

* موضوع: خريد لوله UPVC

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری يک شهر فردوس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بالوله پلی اتيلن بقطر۲۵۰ميليمتری طول۸۰۰متر-قسمت سوم-آبفای منطقه۳ شهرتهران

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 مرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری با لوله های پلی اتيلن به طول حدود۱۷ کيلومتر( ۱۶۷۲۰ متر(mm۲۰۰-۱۶۰-۱۱۰-۹۰))

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد:  ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به روستاهای ميزان ، دوست بيگلو ، صاحب ديوان مجتمع بنی هاشم مشکين شهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل /  مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 مرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه شهبازخانی شهرستان کازرون فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه ماهـور شهرستان ممسنی فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس  / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه حمل بارگيری ئ باراندازی لوله اتصالات و متعلقات پلی اتيلن پروژه شبکه اصلی و فرعی ابياری تحت فشار

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۵ / ۱۳۹۷

  

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رزن ۱-۱۵۰/۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی به ۳۳ روستای شهرستان باشت( مجتمع خان احمد) (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن PE۸۰PN۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۵ / ۱۳۹۷

 


* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب جهت اتصال شهرک نارون به خط انتقال فاضلاب شهر زنجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در روستای زيدشت از توابع شهرستان طالقان در

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 مرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه شهبازخانی شهرستان کازرون فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه ماهـور شهرستان ممسنی فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه اميـرايوب شهرستان رستـم تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه چک گلابی شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 مرداد 1397

 

* موضوع: آبرسانی خليل آباد اجرای خط انتقال از کيلومتر ۹۰۰/۲تا کيلومتر ۰۶۳/۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد:  ۶ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه اميـرايوب شهرستان رستـم تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه چک گلابی شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 مرداد 1397

 

* موضوع: خريد ۲۰۰تن لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: آبرسانی مجتمع تک روستايی (وطنا) بندرگز -عمليات اجرايی حفر و لوله گذاری يک حلقه چاه عميق به عمق ۱۲۰م

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب روستايی استان گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خطوط فرعی شبكه جمع آوری فاضلاب شمال بلوار دستغيب و رفع انفصالات در رودان - قطعه دوم

 دستگاه مناقصه گزار: آقای امين قصمی / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه توزيع آب آشاميدنی شهرک بنياد روستای کردان از توابع شهرستان ساوجبلاغ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۵ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و کار گذاری لوله پروژه بازسازی شبکه در سطح شهرستان رستم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای خط انتقال جنوبی فاضلاب شهر رشت منتهی به تلمبه خانه ی مسکن مهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب ننله سنندج (نوبت سوم)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبكه جمع آوری فاضلاب و انتقال آب تعاونی مسكن روحانيون سنندج(نوبت دوم)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 تیر 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بالوله پلی اتيلن بقطر۲۵۰ميليمتری طول۸۰۰متر-قسمت دوم-آبفای منطقه۳ شهرتهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران / مهلت ارسال پيشنهاد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خيابان انصاری معلولين- طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب كل محدوده خدماتی شهر رشت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله و اتصالات و متعلقات پلی پروپيلن انشعابات فاضلاب ۱۶۰ و ۱۲۵ م م

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و کار گذاری لوله پروژه بازسازی شبکه در سطح شهرستان رستم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۰۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷

         

مناقصات لوله و اتصالات 27 تیر 1397


         
*موضوع: خريد لوله و اتصالات و متعلقات پلی پروپيلن انشعابات فاضلاب ۱۶۰ و ۱۲۵ م م     
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷     
    

 
*موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خيابان انصاری معلولين
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷    
    


*موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بالوله پلی اتيلن بقطر۲۵۰ميليمتری طول۸۰۰متر
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۷    

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 تیر 1397

 

* موضوع: آبرسانی دودان پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتلين به قطرهای ۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰ميليمتر به طول مجموع ۴۲۰۰متر جهت طرح اصلاح شهر تربت حيدريه

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع تلخاب بيدک و آبرسانی آبسردان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 تیر 1397

 

* موضوع: اجرای فاضلاب شهر کرند

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی لوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت ¬فشار مزارع واحد¬های عمرانی دوم

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۷

 

برای مشاهده آرشیو اینجا را کلیک کنید.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد