ارسال پاسخ

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1531

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات

مناقصات لوله و اتصالات

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه زين آباد شهرستان داراب فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷    

 

* موضوع: خريد لوله UPVC

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی سرتاوه (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن PE۸۰PN۱۰ به قطرهای ۲۰ ميليمتر(پلی پروپيلن)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: خط انتقال فاضلاب به روش لوله رانی درشهرکرندغربتهيه لوله واتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 تیر 1397

 

* موضوع: خريد لوله UPVC

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه زين آباد شهرستان داراب فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی سرتاوه (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن PE۸۰PN۱۰ به قطرهای ۲۰ ميليمتر(پلی پروپيلن)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 تیر 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی سرپلذهاب    مجتمع نوشيروان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی پروژه چوگان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی سرپلذهاب    مجتمع تپانی / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه    خريد لوله پلی اتيلن سطح استان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

  مناقصات لوله و اتصالات 12 تیر 1397

 

 * موضوع:  طرح آبرسانی به شهر يونسي– خط انتقال آب چاه جديد

 دستگاه مناقصه گزار:  عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۱۳۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی در سايزهای مختلف** (( شيراز ))**

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان همدان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و تامين لوله های پلی اتيلن شبکه های فرعی آبياری و زهکشی دشت های اردوبان، بانخوشاب ۱ و ۲

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

  مناقصات لوله و اتصالات 11 تیر 1397

 

* موضوع: تهيه ساخت حمل بارگيری باراندازی و تحويل ۴۰کيلومترلوله پلی اتيلن_۹۰-۱۱۰-۱۶۰-۲۰۰_ جهت آبرسانی به مناطق

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 

   مناقصات لوله و اتصالات 10 تیر 1397

 

* موضوع: خريد لوله واتصالات انشعابات فاضلاب ۱۱۰ روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله پلی اتيلن ۴۰۰ PE=۸۰ PN=۱۰ لوله پلی اتيلن ۳۵۵ PE=۸۰ PN=۱۰ لوله پلی اتيلن ۳۱۵ PE=۸۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه سيف آباد طغر شهرستان جهـرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۹۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه تخته سنگ شهرستان سپيدان فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۹۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 09تیر 1397

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره کاروگيت با اتصال کوپلر سرخود اقطار ۲۵،۴۰۰،۶۰۰،۷۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبياری و زهکشی ساحل راست زولا(۲)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۱۳/۹۷خريد لوله يو پی وی سی به قطر ۱۰۰۰م م فشار ۸ به مقدار ۳۲۴۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد  ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷ / مهلت دریافت اسناد  ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۹۷/۳۰۱۴خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای ۷۱۰م م به تعداد ۳۰۰۰متر آبفا خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه قنات باغ شهرستان فراشبند فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد  ۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات تهيه لوله ، حمل واجرای شبکه فاضلاب زون cو دو کيلومتر نقاط پراکنده شهرقدس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد ۵۲۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۲۰۰ ميليمتر - ۹۷/۶۰۰/۱۰۰۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۲۰۰ ميليمتر - ۹۷/۶۰۰/۱۰۰۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه کلاکلی شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

   

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه هاشم آباد شهرستان مرودشت تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع امام علی و عمران آباد پارس آباد اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد  ۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه خسرو شيرين (محمدآباد) شهرستان آباده تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات تهيه لوله٬ حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه مناطق I,Fشهرقدس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد:  ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۴۲۰۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره فاضلابی سايز ۶۳۰ ميليمتر شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه ی کوی حسينی شهر رشت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد  ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن در اقطار ۶۳-۹۰-۱۲۵-۱۶۰ ميليمتروبه متراژ۱۸۴۰۲۴مترمطابق مشخصات فنی واستانداردشرکت ملی گازايران.

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد انواع لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۱۱۰ و۱۶۰و۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتری برای شهرهای پارس آباد و نمين و مشگين شهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رزن ۱۵۰/۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات تهيه لوله ، حمل واجرای شبکه فاضلاب زون cو دو کيلومتر نقاط پراکنده شهرقدس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  

  

* موضوع: خريد ۵۲۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۲۰۰ ميليمتر - ۹۷/۶۰۰/۱۰۰۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه کلاکلی شهرستان جهرم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه هاشم آباد شهرستان مرودشت تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع امام علی و عمران آباد پارس آباد اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه خسرو شيرين (محمدآباد) شهرستان آباده تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات تهيه لوله٬ حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه مناطق I,Fشهرقدس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران /  مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب وشبکه توزيع آب روستاهای آسکان وقادرآبادشهرستان سراوان / مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان / مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع فضل الهی ولاشارکاهی شهرستان های قصرقند و

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن دراقطار مختلف گ ۹۷/۴/۳۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ايلام / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷ / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره کاروگيت با اتصال کوپلر سرخود اقطار ۲۵،۴۰۰،۶۰۰،۷۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله و اتصالات يو پی وی سی مربوط به پروژه خط انتقال آب به منطقه ويژه اقتصادی بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۱۳/۹۷خريد لوله يو پی وی سی به قطر ۱۰۰۰م م فشار ۸ به مقدار ۳۲۴۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۹۷/۳۰۱۴خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای ۷۱۰م م به تعداد ۳۰۰۰متر آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۳۰۱۵/۹۷خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای متلف آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: ۳۰۱۶/۹۷خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه قنات باغ شهرستان فراشبند فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی باباکلان (شامل تهيه و اجرای لوله فولادی به قطرهای ۶ اينچ به طول ۱۵۰۰ متر و ۸ اينچ به

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری(عمارت،کلاتون،رودک و..)کازرون و ممسنی تجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خيرآباد شهرستان خرامه تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۷

 

*موضوع: احداث مخزن به ميزان و لوله رفت و برگشت مخزن پروژه بيد زرد شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۸۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد(شامل: تهيه بارگيری حمل خليه و تحويل انواع لوله ومتعلقات-آبفای منطقه۳تهران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر مرند قسمت چهارم-ف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 تیر 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خان زنيان شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه درودزن شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۵

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی مجتمع سرابله سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای طالب قشلاقی و چات قيه از توابع اردبيل

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: خريد لوله و اتصالات پلی تيلن سد ژسله سهران

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای ۲۵۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اسدآباد ۱۳۱/۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريدلوله خطوط انتقال شبکه ۲ در نواحی عمرانی B۱,B۲ پاياب سد گاوشان فاز اول کامياران -کردستان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 30خرداد 1397

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای طالب قشلاقی و چات قيه از توابع اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی مجتمع سرابله سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه /  مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه درودزن شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خان زنيان شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 29خرداد 1397

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰ شاخه لوله و ۶۳۰۰ عدد اتصالی پلی اتيلن دوجداره فاضلابی در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی اسلام آباد مجتمع وحدت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خط انتقال آب روستايی طوقدار ساری

 دستگاه مناقصه گزار: آب منطقه ای مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه دادين شهرستان کازرون تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن بابت طرحهای اصلاح شبکه آب شهرهای استان - آبفا گلستان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گلستان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله و اتصالات برای آبفار اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به روستاهای صولابست، جلاران، ساکرد و سياه خونيک

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۱۹۵۸۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب تاکسيرانی صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای ابياری تحت فشار اراضی ايستگاه پمپاژ ۵ کشت و صنعت پارس

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۹۷-۰۶ تهيه تجهيزات و احداث ۱۴۵۰ فقره انشعاب پلی اتيلن و ۱۵۰ انشعاب فلزی در سطح شهرستان بويراحمد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن از قطر۲۰۰ميليمترلغايت ۳۵۵ميليمتر

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان سيستان وبلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 خرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه دادين شهرستان کازرون تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه دادين شهرستان کازرون تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: 3 / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 خرداد 1397

 

* موضوع: خريد ۲۸۴۰۸ مترلوله پلی اتيلن به سايز ۶۳ الی ۵۰۰ميلی متر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب /  مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه چک گلابی شهرستان داراب فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰ شاخه لوله و ۶۳۰۰ عدد اتصالی پلی اتيلن دوجداره فاضلابی در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب ونصب در سطح شهر پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن پاياب سد چندير

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع : خريد لوله های پلی اتيلن آبی از سايز ۶۳ تا ۲۰۰ ميليمتر ۱۳۴/۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ابوذر قطعه اول

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب انشعابات خيابانهای کرامت ۱۴ و فرعيها

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب انشعابات عبادی ۱۶و۱۸ و فرعی ها و توحيد۸ تا توحيد۲۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت سایر اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ابوذر قطعه دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: توليد محتوا٬ انتشار و توزيع دوهفته نامه شهراب

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب کشور / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب فرعی های بولوار نمايشگاه از نمايشگاه ۱ تا نمايشگاه ۱۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد:  ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: جرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ابوذر قطعه سوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ‌رباط طرق قطعه اول

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ‌رباط طرق قطعه دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای عمليات احداث بخشی از شبكه فاضلاب، خط انتقال و ايستگاه پمپاژ پ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای مصالح سنگی ٬ لوله پلی اتيلن ٬ قطعات بتنی پيش ساخته ٬ و تخريب بتن جهت تکميل زير سازی ميانه اتوبان ذوب آهن

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد عمليات اجرايی و احداث خط انتقال فاضلاب تحت فشار از ايستگاههای پمپاژA بهB و از B بهC شهر چابهار

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۲۴۰۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۱۵ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 خرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خط محرم (کشکو) شهرستان لامرد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۰  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس  / مهلت دریافت اسناد:  ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه حسين آباد و کنارمالک شهرستان فراشبند فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۹  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد:  ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه چک گلابی شهرستان داراب فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۸  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد:  ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  خريد ۲۸۴۰۸ مترلوله پلی اتيلن به سايز ۶۳ الی ۵۰۰ميلی متر  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب /  مهلت دریافت اسناد:  ۴ / ۴ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 خرداد 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه فتح آباد شهرستان کـوار تجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب و انتقال آب تعاونی مسکن روحانيون سنندج

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان /  مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه بازسازی شبکه درسطح شهرستان فراشبندتجديدفراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۹۷-۰۳ تهيه تجهيزات و احداث ۳۴۰۰۰ متر شبکه پلی اتيلن و ۸۹۰۴ متر خط تغذيه جهت گازرسانی به روستاهای شهرستان بويراحمد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /  مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن در اقطار ۶۳-۹۰-۱۲۵و۱۶۰ميليمتر و به متراژ۱۸۴۰۲۴مترمطابق مشخصات فنی واستانداردشرکت ملی گازايران.

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبيل /  مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 خرداد 1397

 

* موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله پلی اتيلن سطح استان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه نقش رستم شهرستان مرودشت فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد:  ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه اميـرايوب شهرستان رستـم فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد:  ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه محمدی شهرستان سروستان فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۶۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شيرفلکه فاز۳ خط انتقال ابرکوه شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد / مهلت دریافت اسناد:  ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 خرداد 1397

 

 * موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی  سرپل ذهاب  قلعه بهادری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب نهاوند ۱۳۸/۹۷

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر ملاير ۱۳۷/۹۷

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 خرداد 1397

 

* موضوع: خط انتقال فاضلاب به روش لوله رانی درشهرکرندغربتهيه لوله واتصالات

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه وحمل لوله ومتعلقات پلی اتيلنی پروژه باقيمانده خط انتقال آب وشبکه اصلی آبياری اراضی کينه ورس

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی زرين آباد شهرستان ساری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع شهيد موسوی نژاد ( کروا ) شهرستان قائم شهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: خريد و تامين لوله و اتصالات پلی اتيلن شبکه فرعی آبياری و زهکشی اراضی گرمسيری ايلام بخش پنجم

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد ۵۵۳۰۸ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه ده مورد شهرستان نی ريز فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۵۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 خرداد 1397

 

* موضوع: خريد لوله های موردنياز طرحهای انتقال آب شهرستانهای خرم دره- زنجان-سلطانيه۴

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

*موضوع: خط انتقال فاضلاب به روش لوله رانی درشهرکرندغربتهيه لوله واتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب /  مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۷

 

*موضوع:  مناقصه آبرسانی هرسين سرانجيرک

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه /  مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷

 

*موضوع: مناقصه آبرسانی جوانرود  مله رش دارش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه  / مهلت دریافت اسناد:  ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

*موضوع: مناقصه آبرسانی سنقر گردکانه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه  /  مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷

 

*موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی  سرپل ذهاب قلعه بهادری /  مهلت دریافت اسناد:  ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه

 

*موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه خسرو شيرين شهرستان آباده فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس /  مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 خرداد 1397

 

 * موضوع: خريد اتصالات پلی اتيلن (توسعه شبکه)

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع:  خريد اتصالات پلی اتيلن (اصلاح شبکه)

دست

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد