سپند پلیمرسمنان

  • مدیر: بهزاد همتی
  • تلفن:023-33653064
  • وب سایت: www.sme.ir
  • فاکس: 023-33653065
  • نشانی: سمنان، شهرک صنعتی شرق،بلوار جموری اسلامی، روبروی مخابرات، نبش خیابان رقابت
  • ایمیل:

اخبار شرکت