تابان پولیکا

  • مدیر: حسین عباسی
  • تلفن:031-35556060
  • وب سایت:
  • فاکس: 031- 35599145
  • نشانی: اصفهان،بعد از پل تمدن ، خیابان هفتم، روبروی شهرک غدیر،خیابان مبارزان ، بن بست فروردین ، پلاک 375، کد پستی: 8198300000
  • ایمیل:

اخبار شرکت