پولیکا نوین

  • مدیر: عبدالحسین قادری
  • تلفن:۰۲۱۲۲۲۲۳۵۲۹
  • وب سایت: www.polikanovin.com
  • فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۳۵۲۶
  • نشانی: ساوه شهرک صنعتی کاوه خیابان ۱۵ شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین دفتر مرکزی: ۰۲۱۲۲۲۲۳۵۲۹
  • ایمیل: info@polikanovin.com

اخبار شرکت