پلاستیک کار

  • مدیر: هوشنگ پارسا
  • تلفن:88790827-8
  • وب سایت: Info@plastickarco.com
  • فاکس: 88880735
  • نشانی: تهران، خیابان ونک، نبش کوچه ارم، پ 1، واحد 6
  • ایمیل:

اخبار شرکت