آبان بسپارتوسعه

  • مدیر: مهرزاد فاطمی نیا
  • تلفن:061-33130810-11
  • وب سایت: www.abt-pipe.com
  • فاکس: 021-89770582
  • نشانی: اهواز ، کیلومتر 10 جاده اهواز-آبادان
  • ایمیل: info@abt-pipe.com

اخبار شرکت