اینگل

اینگل -احمد دردشتی زاده
  • مدیر: احمد دردشتی زاده
  • تلفن:031-45838024-27
  • وب سایت: www.engelupvc.com
  • فاکس: 031-45837542
  • نشانی: اصفهان، منطقه ی صنعتی دولت آباد، خیابان حافظ
  • ایمیل: engelupvc@gmail.com

اخبار شرکت