واحد تولیدی روح اله عظیم

  • مدیر: روح اله عظیم
  • تلفن:035-32636065
  • وب سایت:
  • فاکس: 035-32636065
  • نشانی: یزد، تفت، شهرک صنعتی سفید کوه، کوچه آذین راش
  • ایمیل: info@pvc-asso.ir

اخبار شرکت