موج آب شیراز

  • مدیر: وحید کلایی
  • تلفن:071-36307536-9
  • وب سایت: http://mojpipe.com
  • فاکس: 071-36307540
  • نشانی: دفترمرکزی:شیراز،میدان معلم،ایمان شمالی،ک10، ساختمان موج
  • ایمیل: kmojgroup@gmail.com

اخبار شرکت