پلیمر یکتا غرب

  • مدیر: حسن زمانی
  • تلفن:051-55383642
  • وب سایت: http://pygharb.blogfa.com/
  • فاکس: 051-55383643
  • نشانی: خراسان رضوي، كاشمر، بلوار جمهوری اسلامی ، مقابل جمهوری 8 کدپستی:9676135489
  • ایمیل: info@pvc-asso.ir

اخبار شرکت