آدا پلاست

آدا پلاست-نادر مالک
  • مدیر: نادر مالک
  • تلفن:044-33744678-9
  • وب سایت: http://www.adaplast.ir/
  • فاکس: 044-33744677
  • نشانی: ارومیه ، شهرک صنعتی فاز 2 توسعه ، خیابان تلاش یک
  • ایمیل: info@adaplast.ir

اخبار شرکت